maandag, 8. mei 2017 - 22:13 Update: 09-05-2017 9:24

Geen verblijfsvergunning meer voor asielzoekers na vakantie in land van herkomst

Verblijfsvergunningen ingetrokken van asielzoekers na vakantie in land van herkomst
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

In de periode van medio 2015 tot begin dit jaar is van circa 100 vergunninghouders onderzocht of de asielvergunning kon worden ingetrokken op grond van reizen naar herkomstland. 'Dit heeft geleid tot enkele tientallen intrekkingen', zo schrijft staatssecretaris Dijkhoff maandag aan de Tweede Kamer na Kamervragen hierover.

De IND werkt samen met de KMar en anderen om te controleren of vreemdelingen met een asielvergunning zijn gereisd naar hun herkomstland. Voor medio 2015 hield de IND de intrekkingsgrond en reden van intrekking niet specifiek bij. 

Geen Eritreeërs

Aanleiding was een bericht in de Telegraaf “Zorgeloos in Eritrea” van 30 maart jl. waarin werd gemeld dat Eritreeërs hun herkomstland zouden bezoeken voor familiebezoek of vakantie. Er bevonden zich geen Eritreeërs onder de circa 100 onderzochte vergunninghouders. 

Tijdelijk extra controles

Aanvullend op deze reguliere controle zijn vorig jaar ook tijdelijk extra controles uitgevoerd op vluchten waarvan het vermoeden bestond dat er Eritreeërs met een asielvergunning aan boord zaten. Bij deze controles zijn evenmin terugreizende Eritreeërs aangetroffen. De komende tijd zal opnieuw intensiever worden gecontroleerd of er sprake is van terugreizende Eritreeërs. Hierbij zal ook informatie worden uitgewisseld met de Duitse en Belgische diensten.

Intrekkingsprocedure

De asielvergunning is bedoeld om vreemdelingen indien nodig te beschermen tegen gevaar in dat herkomstland. Als wordt geconstateerd dat vreemdelingen met een asielvergunning voor bepaalde tijd hun herkomstland hebben bezocht dan start de IND in de regel een intrekkingsprocedure.