herkomstland

maandag, 8. mei 2017 - 22:13

Geen verblijfsvergunning meer voor asielzoekers na vakantie in land van herkomst

In de periode van medio 2015 tot begin dit jaar is van circa 100 vergunninghouders onderzocht of de asielvergunning kon worden ingetrokken op grond van Lees verder...