maandag, 5. juni 2017 - 20:47 Update: 05-06-2017 20:57

Arnhem gaat overlast Korenmarkt aanpakken

Arnhem gaat overlast Korenmarkt aanpakken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Arnhem

De gemeente Arnhem gaat actief ingrijpen om het gebied rond de Korenmarkt weer toekomstperspectief te bieden en de achteruitgang een halt toe te roepen. Dit heeft de gemeente Arnhem bekendgemaakt.

Eenzijdige overaanbod Varkensstraat

Zo wordt het huidige eenzijdige (over)aanbod van nacht- en avondhoreca in de Varkensstraat een halt toegeroepen. Een door de gemeenteraad bekrachtigd voorbereidingsbesluit voorkomt dat in deze straat nieuwe horeca wordt toegevoegd. Het college verwacht dat dit een positief effect zal hebben op de leefbaarheid en de veiligheid van het gebied als geheel. 

Voorkeursrecht panden

Daarbovenop heeft de gemeente op alle panden in de Varkensstraat een voorkeursrecht gevestigd. Dat betekent dat pandeigenaren die hun pand willen verkopen hun pand eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Het college heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervoor een budget van 1,9 miljoen euro vrij te maken.

Verantwoordelijk wethouder Ron König: 'Het gaat niet goed met het Korenkwartier. Dat maakt stevig ingrijpen noodzakelijk. De ingrepen die we doen in de Varkensstraat zijn in lijn met onze aanpak die we in oktober vorig jaar aankondigden in ons actieplan voor het Korenkwartier'. 

'Een lijn die stelt dat we de avond- en nachthoreca willen concentreren op en rond de Korenmarkt en waarbij we de Varkensstraat transformeren naar een straat waar je een mix vindt van wonen, werken en daghoreca', aldus König.

Korenbeurs

Naast de genoemde ingrepen in de Varkensstraat heeft het college ook een besluit genomen over de toekomst van de Korenbeurs. Met het nakende vertrek van de huidige gebruiker van de Korenbeurs, Focus Filmtheater, gaat het college op zoek naar een nieuwe exploitant. 

Daarvoor wordt een openbare selectieprocedure gestart. Geen reguliere aanbesteding waarin de prijs leidend is, maar een selectie, waarbij het beste idee wint. De exacte procedure en de wijze waarop geïnteresseerden kunnen deelnemen wordt rond deze zomer bekend gemaakt. De planning is erop gericht om in het voorjaar van 2018 een nieuwe exploitant te hebben. 

Gezien het belang dat het college hecht aan een goede invulling van het monumentale en strategisch gelegen pand wil het college éénmalig 500.000 euro uittrekken om de Korenbeurs geschikt te maken voor een toekomstige exploitant. De gemeenteraad moet daar nog wel mee instemmen.

Straatmanager

Naast de hiervoor genoemde maatregelen is er meer nodig om het Korenkwartier te verbeteren. De gewenste komst van innovatieve horecaconcepten is een vaker geuite wens. Ook is er de wens om meer invloed te hebben op de functies van de panden in de aanloopstraten. 

Leegstand

De leegstand die er is vraagt ook de nodige aandacht en eventuele nieuwe (tijdelijke) invulling. Om deze gewenste transformatie in het Korenkwartier te laten slagen wordt voor de komende twee jaar een straatmanager aangesteld. Deze straatmanager zal de smeerolie vormen tussen ondernemers, eigenaren en potentiële nieuwe geïnteresseerde ondernemers. 

Hij zal de samenwerking aanjagen en kan startende ondernemers coachen en begeleiden. De nieuwe straatmanager moet nog worden geworven. De gemeenteraad wordt gevraagd hiervoor €100.000  beschikbaar te stellen.

Categorie:
Provincie: