vrijdag, 23. juni 2017 - 17:51 Update: 23-06-2017 17:52

Gemeente neemt beheer Fort Oranje over

Gemeente neemt per vandaag beheer Fort Oranje over
Foto: Bon
Rijsbergen

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zundert heeft vandaag officieel het beheer van Camping Fort Oranje overgenomen. Zij heeft dat gedaan door middel van een officiële aanzegging ten aanzien van de huidige eigenaar van Fort Oranje, de heer Engel.

Dit betekent dat de gemeente vanaf nu verantwoordelijk is voor het terrein en een aanvang kan maken met het herhuisvestings- en zorgplan. Het terrein is vanaf nu gesloten voor nieuwe bewoners; mensen die niet rechtmatig op het terrein verblijven, moeten dit verlaten. In samenwerking met de Veiligheidsregio worden er ook maatregelen getroffen op het gebied van veiligheid.

De gemeente ziet het als haar verantwoordelijkheid de bewoners van de camping te faciliteren in de periode van uitvoering van de herhuisvesting van de ruim 600 bewoners; woningzoekenden, jaarstandplaatshouders, arbeidsmigranten en cliënten van de hulpverlening. De zorg voor en het herhuisvesten van deze veelal kwetsbare bewoners staat voorop in het zorgplan. De bewoners en de omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over het besluit en op de hoogte gebracht van het plan van aanpak, de procedure en het tijdspad.

Door de gemeente Zundert is, samen met de Veiligheidsregio, de GGD, politie en de betrokken hulpverleningsinstanties een plan van aanpak gemaakt voor de directe overname en beheer van de camping. Onderdeel van dit plan is, dat er overleg plaatsvindt met een (afvaardiging) van de bewoners over het beheer. Het gaat over het bieden van een passende oplossing aan mensen die in een onveilige en ongezonde woon- en leefomgeving terecht zijn gekomen. 

Categorie:
Provincie: