maandag, 10. juli 2017 - 19:52

Nijmegen doet aangifte fraude tegen Rigtergroep

Nijmegen doet aangifte fraude tegen Rigtergroep
Foto: EHF
Nijmegen

Gemeente Nijmegen heeft de Rigtergroep maandag geïnformeerd over een definitieve stop van nieuwe cliënten en de herbeoordeling van de zorg aan de huidige 40 cliënten van de vijf Nijmeegse locaties voor Beschermd Wonen. Uit onderzoek bij de Rigtergoep blijkt dat het Persoons Gebonden Budget (PGB) van de huidige bewoners niet gebruikt wordt voor de zorg waarvoor zij zijn geïndiceerd. De daadwerkelijke zorgverlening door de Rigtergroep is structureel minder en het persoonsgebonden budget wordt oneigenlijk gebruikt, zo blijkt uit onderzoek. De gemeente Nijmegen heeft aangifte van fraude gedaan.

Op basis van formele klachten bij het meldpunt “signalen Zorg” en signalen van cliënten en medewerkers is begin dit jaar rechtmatigheidsonderzoek gedaan en is gesproken met cliënten en medewerkers. Daaruit blijkt aanzienlijk tekort aan zorg voor bewoners met een psychiatrische of verstandelijke handicap. Wethouder Frings: “Cliënten met een zorgindicatie hebben recht op uren zorg en kwalitatief goede zorg. Ze hebben dat ook nodig. Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk passende zorg en opvang krijgen. We hebben ondertussen aangifte gedaan. Onrechtmatig gebruik van zorggelden moeten we tegengaan”.  

De gemeente zet in op een goede overgang voor cliënten. Er ligt een alternatief aanbod voor wonen en zorg klaar in samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio voor cliënten die daar gebruik van willen maken. De 40 cliënten krijgen opnieuw een gesprek over hun zorgbehoefte. Ook wordt per situatie bekeken of de PGB-constructie de juiste is. Het staat de cliënten vrij om ergens anders zorg en opvang te zoeken. Wanneer cliënten niet of onvoldoende in staat zijn om zelf alternatieve zorg en opvang te vinden, kunnen zij gebruik maken van het aanbod.

Cliënten en familie zijn geïnformeerd en kunnen gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE-Geldersepoort. De zorgverlening voor de cliënten richt zich op mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

De gemeente Nijmegen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen in de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland.

Categorie:
Provincie: