dinsdag, 11. juli 2017 - 7:52 Update: 11-07-2017 7:53

Meer zzp’ers positief over financiële situatie, maar vaak nog onverzekerd

Meer zzp’ers positief over financiële situatie, maar vaak nog onverzekerd
Foto: fbf
Den Haag

Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant.

Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Begin 2015 gaf 43 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Begin 2017 was dit 47 procent. Ook zijn ze in 2017 iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten).

Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):