dinsdag, 11. juli 2017 - 17:25

Voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen eigenaar Kelders Leeuwarden

Voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden geëist tegen eigenaar Kelders Leeuwarden
Foto: Edwin Tjalling
Leeuwarden

De officier van justitie eiste in de rechtbank in Leeuwarden een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden tegen een 64-jarige man uit Leeuwarden voor dood door schuld.

Op 19 oktober 2013 ontstond er brand in het pand aan de Kelders 29 in Leeuwarden. Deze brand breidde zich uit naar de omliggende panden gelegen aan de Kelders en de Poststraat. In een van die panden, aan de Poststraat 38b, kwam als gevolg van de enorme rookontwikkeling die zich bij de brand voordeed, een 24-jarige man om het leven.

Direct na de brand is een onderzoeksteam opgestart dat strafrechtelijk onderzoek heeft gedaan naar het handelen van de directe veroorzaker van de brand. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot eventueel strafbaar handelen van derden, zoals pandeigenaren of toezichthouders, buiten beschouwing te laten.

Door de ouders van het slachtoffer werd naar aanleiding van deze beslissing een klacht bij het Gerechtshof ingediend, omdat zij vonden dat de verhuurder van het pand waarin hun zoon woonde, ook strafrechtelijk verantwoordelijk gehouden kon worden voor het overlijden van hun kind. Het Hof stelde klagers in het gelijk en beval het OM tot vervolging van de pandeigenaar voor dood door schuld.

Naar aanleiding van de opdracht van Gerechtshof heeft het OM aanvullend onderzoek gedaan naar de rol van de verdachte als pandeigenaar. Uit het rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie blijkt dat het pand aan de Poststraat 38b niet voldeed aan de minimale vereisten uit het Bouwbesluit en andere regelgeving met betrekking tot veilig vluchten. De verdachte is als eigenaar van de panden verantwoordelijk voor de brandveilige staat van het pand. Het ontbreken van brand- en rookwerende wanden in het pand  kan volgens het OM rechtstreeks aan verdachte worden toegerekend.

De slechte brandpreventieve toestand van het pand heeft een niet te onderschatten rol gespeeld bij de branduitbreiding en rookverspreiding, en daarmee bij het overlijden van het slachtoffer. Het OM kwalificeert het nalatig handelen van verdachte dan ook als strafwaardig en is van mening dat bewezen kan worden dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan dood door schuld.

Categorie:
Provincie: