maandag, 24. juli 2017 - 14:19 Update: 24-07-2017 19:33

Zaanse vlogger moet 'excuus-vlog' maken voor Poelenburgers

Zaanse vlogger moet 'excuus-vlog' maken voor bewoners Poelenburg
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Zaandam

Onder bepaalde voorwaarden zal het Openbaar Ministerie (OM) een 20-jarige inwoner uit de Zaanse wijk Poelenburg, ook wel bekend als de 'treitervlogger', niet gaan vervolgen. Dit heeft het OM maandag tijdens een zitting bij de officier van justitie bekendgemaakt.

Het OM verwijt hem opruiing, belediging van het openbaar gezag en smaadschrift oftewel het opzettelijk aantasten van een ander z’n eer of goede naam. Deze feiten speelden zich voornamelijk af in de zomer van vorig jaar. Het OM heeft nu dus besloten hem niet te vervolgen maar daar wel voorwaarden aan te verbinden.

Voorwaarden

Tijdens de OM-zitting van vandaag heeft de vlogger verantwoordelijkheid genomen voor zijn gedrag van vorig jaar. Terugkijkend heeft hij er spijt van. Dit heeft hij eerder uit zichzelf al publiekelijk kenbaar gemaakt en hij heeft dit tegenover het OM herhaald. Het OM vindt het belangrijk dat de spijt die de vlogger heeft uitgesproken ook door hemzelf wordt overgebracht aan de mensen die vorig jaar door hem zijn gekwetst en getroffen. 

Excuusgesprekken

Daarom legt het OM hem een alternatieve afdoening op met voorwaarden. Eén van deze voorwaarden is dat hij excuusgesprekken gaat voeren. Daarnaast stelt het OM als voorwaarde dat hij een excuus-vlog maakt voor de bewoners van Poelenburg. Ook zal hij een soortgelijke filmopname moeten maken voor de politie en heeft hij afstand moeten doen van de in beslaggenomen goederen. Als de vlogger aan al deze voorwaarden heeft voldaan voor september 2017, zal het OM de zaak tegen hem sluiten.

De wijk Poelenburg

Een deel van de Zaanse wijk Poelenburg had vorig jaar juli te maken met overlast van een grote groep jongeren die zich voornamelijk rondom het winkelcentrum De Bloemkorf ophield. De groep veroorzaakte geluidsoverlast, intimideerde bezoekers van het winkelcentrum, viel mensen lastig en beledigde en bedreigde het winkelende publiek. 

Onrust en overlast

In september vorig jaar keerde de groep jongeren zich ook tegen de politie. De politie werd bekogeld met stenen en publiekelijk uitgejoeld. Deze onrust en overlast werd gefilmd en via vlogs op YouTube geplaatst. Dit heeft geleid tot negatieve berichtgeving over de wijk in de landelijke media.

Extra maatregelen

In september zijn er extra maatregelen ingezet door politie, OM en gemeente. De vlogger is toen ook aangehouden en heeft een aantal dagen vastgezeten. Zijn woning is doorzocht en zijn camera en apparatuur zijn in beslag genomen. 

Ook werden er onder meer drie vrienden van de vlogger aangehouden die het OM verantwoordelijk houdt voor het samen met de vlogger aanzetten tot geweld en opruiing. Aan al deze verdachten heeft het OM destijds een gebiedsverbod voor de omgeving van het winkelcentrum opgelegd. Daarna zijn de grote onrust en overlast afgenomen.

Overwegingen voor de afdoening

Bij de overweging van de afdoening heeft het OM de adolescente leeftijd meegenomen maar ook hoe de vlogger zich het laatste jaar heeft gedragen, dat hij niet is teruggevallen in strafbaar gedrag, publiekelijk spijt heeft betuigd en op eigen initiatief in gesprek is gegaan met de wijkagent. 

Daarbij speelt ook mee dat hij niet degene is die destijds zelf geweld heeft gepleegd en wapens heeft getoond. Het OM wil met deze afdoening de positieve weg die de vlogger inmiddels is ingeslagen benadrukken. Zijn bekendheid zet hij al enige tijd op een goede manier in voor de maatschappij. Zo maakt hij vlogs over achterstandswijken die hij op een positieve manier in beeld probeert te brengen.

Medeverdachten

Een aantal van de strafbare feiten die de vlogger wordt verweten, pleegde hij samen met anderen. Ook met deze jongens voert de officier van justitie op korte termijn gesprekken over de afdoening van hun zaak.

Categorie: