donderdag, 27. juli 2017 - 10:40 Update: 27-07-2017 13:46

Waterpolitie houdt bonnenboekje voorlopig in de zak

Waterpolitie legt boten opnieuw aan de kant uit onvrede
Foto: Archief EHF
Utrecht

De boten van de Dienst Waterpolitie van de Landelijke Eenheid liggen sinds begin deze week weer aan de kant. Daarmee is de eerder opgeschorte actie hervat. Er is een groot gebrek aan informatie van en gebrek aan vertrouwen in de (korps)leiding. Daarom willen veel collega’s weer actievoeren door niet meer uit te varen, zo meldt de politievakbond NPB.

Vlak voor de aangekondigde acties werd vanuit de Landelijke Eenheidsleiding nog verbetering beloofd, maar dat mocht niet baten. 60 procent van de collega’s gaf aan de acties te willen hervatten.

SAIL Den Helder zonder politie op het water

Het oppakken van de actie betekent dat tijdens SAIL Den Helder de politie wel aanwezig is maar niet werkzaam op het water. Er worden geen controles uitgevoerd en alleen aan spoedmeldingen wordt gehoor gegeven. Met de actie ontspringen schippers die zich niet aan de regels houden de dans en krijgt criminaliteit op het water vrij spel. In een tijd dat het lokaal bestuur steeds meer van de politie vraagt tijdens evenementen, is de actie van de Waterpolitie een duidelijk signaal.

Eisen

Al langere tijd is onduidelijk hoe de Waterpolitie, als onderdeel van de Dienst Infra, vorm en inhoud moet krijgen. Er bestaat grote onzekerheid door gebrek aan informatie en vertrouwen. De collega’s en de bonden willen dat de korpsleiding zo spoedig mogelijk duidelijk maakt hoe ze het vertrouwen wil herstellen en hoe het precies zit met aantallen en boventalligheid. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over wanneer het traject afgerond zal zijn.

Geen werkonderbreking

Met het hervatten van de actie ‘Boten aan de kant’ zullen de collega’s van de Waterpolitie niet meer uitvaren maar wel bezig zijn met de uitvoering van politiewerk en bereikbaar zijn voor calamiteiten. Wat betreft de bonden wordt de actie dan ook niet gekenmerkt als werkonderbreking en moeten de actievoerders hun loon gewoon doorbetaald krijgen. De bonden hebben de werkgever in de aanzegging gemeld dat de collega’s hun werkzaamheden op de reguliere wijze in BVCM zullen verantwoorden. Mocht dat tot problemen leiden, dan kunnen vakbondsleden op juridische bijstand rekenen.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: