vrijdag, 18. augustus 2017 - 14:32 Update: 18-08-2017 16:19

Voormalig topambtenaar Justitie Joris Demmink niet vervolgd voor seksueel misbruik

Voormalig topambtenaar Joris Demmink niet vervolgd voor seksueel misbruik
Foto: Archief EHF
Arnhem

Het Openbaar Ministerie (OM) mag stoppen met de vervolging van voormalig topambtenaar van Justitie Joris Demmink.

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem bepaald. Het OM had het hof daarom gevraagd. De topambtenaar die eind 2012 met pensioen ging, zou zich schuldig hebben gemaakt aan de verkrachting van twee destijds minderjarige Turkse jongens in de periode van 1995-1997. Het is de tweede keer dat het OM van vervolging af wil zien.

Verzoek tot stoppen

Via een zogenoemde artikel 12-procedure had het hof in Den Bosch opdracht gegeven de beschuldigingen nader te onderzoeken. Eind juni deed het OM een verzoek om te stoppen en liet tegelijk weten dat 'dat er geen redelijk vermoeden bestaat dat Demmink zich in de jaren 1995-1997 heeft schuldig gemaakt aan de verkrachtingen waar twee - destijds - minderjarige Turkse jongens aangifte van deden'.

'Geen steen op de andere gelaten'

Vrijdag schrijft het hof in een arrest dat er een zeer gedegen strafrechtelijk onderzoek naar de aantijgingen is verricht, waarbij er ‘geen steen op de andere is gelaten’. Het hof ziet ‘geen begin van aannemelijkheid’ dat Demmink in de jaren 1995, 1996 en/of 1997 in Turkije is geweest. Ook vindt het hof het ‘hoogst onwaarschijnlijk’ dat een strafrechter op basis van de voorliggende aangiften tot een veroordeling zal komen. Daarbij legt het hof zich neer bij het gegeven dat het belangrijkste bewijs in Turkije te vinden zal zijn en dat dat land rechtshulp onmogelijk heeft gemaakt.

Van der Plas : Zaak politiek dichtgetimmerd tussen Nederland en Turkije

Crimesite.nl schrijft dat het opmerkelijk is dat het Openbaar Ministerie voor vrijdagmiddag een geselecteerde groep journalisten uitgenodigd heeft  voor een bijeenkomst waar uitleg over de zaak gegeven zal worden. Crimesite heeft hiervoor geen uitnodiging ontvangen.

Mochten er nog nieuwe feiten opduiken dan zal het moeilijk worden Demmink daarvoor opnieuw strafrechtelijk te vervolgen. Maar de advocaat van de Turkse jongemannen, Adèle van der Plas, zal wel verder procederen voor een schadevergoeding. Ze acht de Nederlandse staat aansprakelijk voor het falen van het onderzoek, waarbij het belangrijkste aanvullende bewijs uit Turkije moet komen.

Van der Plas op crimesite.nl: 'Het hof stelt ten onrechte stelt dat er geen steen op de andere is gelaten in het onderzoek. Dat is nu juist het probleem. Het hof had zelf opgedragen de Turkse getuigen te horen en de Turkse documenten te onderzoeken. Dat is gefrustreerd door de plotselinge weigering van Turkije nog verdere rechtshulp in deze zaak te verrichten. Hier heeft het hof geen verdere rechtsmiddelen tegen, maar het is in dat licht onjuist te stellen dat het onderzoek geen steen op de andere heeft gelaten. Dat is onzin. Al in 2008 hebben we aan het Openbaar Ministerie alle getuigen en bewijsmateriaal uit Turkije gepresenteerd. Daar heeft het Openbaar Ministerie tot 2013 niets mee gedaan. Nadat het hof in 2014 opdracht voor vervolging gaf zijn alle deuren voor rechtshulp in Turkije dichtgegooid. Toen was het te laat. De zaak is politiek dichtgetimmerd tussen Turkije en Nederland. Vóór 2014 al had het OM effectief en met spoed de aangifte moeten onderzoeken, conform internationale verdragen. Het Europese hof is hier kristalhelder over. De Staat is aansprakelijk en we zullen gaan procederen voor een schadevergoeding.'