woensdag, 23. augustus 2017 - 19:08 Update: 24-08-2017 8:38

Chickfriend gebruikte nog een giftige stof: amitraz

Chickfriend gebruikte nog een giftige stof: amitraz
Foto: Archief EHF
Hilversum

Uit een brief van ministers Schippers en staatssecretaris Van Dam aan de Tweede Kamer blijkt het bedrijf Chickfriend naast het giftige anti-luizenmiddel fipronil ook een andere giftige stof heeft gebruikt.

Amitraz voor vliegenbestrijding bij kalveren

Het gaat om amitraz, 'een matig toxische stof', die door het bedrijf zou zijn ingezet bij vliegenbestrijding met kalveren. De bewindslieden schrijven dat de stof amitraz van het College ter Bestrijding van Geneesmiddelen niet als bestrijdingsmiddel bij dieren mag worden gebruikt, omdat het 'effecten kan veroorzaken op het centrale zenuwstelsel'. De ontdekking dat Chickfriend ook de stof amitraz gebruikte werd gedaan na nieuwe invallen bij het bedrijf twee weken geleden. Toen is er opnieuw administratie meegenomen waaruit bleek dat amitraz is gebruikt. Tevens kwamen zeven nieuwe bedrijven in beeld die niet eerder in verband waren gebracht met Chickfriend. Dit schrijft onder meer de NOS woensdag.

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit hebben de bedrijven, die door Chickfriend in 2016 en 2017 werden behandeld, inmiddels onderzocht. Het gaat om vijf pluimveebedrijven, een vleeskalverbedrijf en een gemengd handelsbedrijf met pluimvee en vleeskalveren. Op de zeven nieuw bezochte bedrijven is ook onderzocht of er fipronil in de eieren zit. De uitslag van het onderzoek is nog niet bekend.

Twee meldingen van het gebruik van fipronil

Schippers en Van Dam vermelden tevens in hun brief aan de Kamer dat bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vorig jaar niet één maar twee meldingen zijn binnengekomen over het illegale gebruik van het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in stallen. een van die meldingen gaf aan dat er mogelijk op grote schaal gebruik wordt gemaakt van fipronil in stallen