woensdag, 30. augustus 2017 - 17:28 Update: 30-08-2017 17:30

Kwart Gelderse politici en bestuurders heeft te maken met agressie

Kwart Gelderse politici en bestuurders hebben te maken met agressie
Foto: SXC
Arnhem

Vorig jaar had een kwart van de Gelderse politici en bestuurders te maken met agressie. Dit heeft de provincie Gelderland bekendgemaakt.

Schelden, bedreigen en intimidatie

'Schelden kwam het meest voor, daarna bedreiging en intimidatie', aldus de provincie. Bij een klein deel van de incidenten werd fysiek geweld gebruikt. Dit blijkt uit een rapport in opdracht van de Provincie Gelderland. De cijfers komen redelijk overeen met het landelijk beeld, maar er zijn verschillen.

Anonieme brief, schelden in de voortuin

‘Bezoek van woedende scheldende man in mijn voortuin en bij mijn voordeur het hele scala aan verwensingen kwam over mij heen’, is één van de incidenten die wordt genoemd, of: ‘Anonieme brief n.a.v. mijn mening over vluchtelingen heb ik als zeer intimiderend ervaren.’ 

De meeste agressie gebeurt face-to-face, social media staat op de tweede plaats en email op de derde. In stedelijke gebieden wordt er meer via social media gescholden dan in niet-stedelijke gebieden. Burgemeesters krijgen het vaakst te maken met agressie, 56% van hen zegt dat dit hen is overkomen.

Geen melding, hoort bij de functie

Lang niet alle bedreigde politici en bestuurders melden incidenten. Belangrijke redenen zijn dat het incident niet ernstig genoeg werd gevonden, of dat ‘het nou eenmaal bij de functie hoort.’ In Gelderland vinden meer mensen dat het bij hun functie hoort dan in Nederland. 

Gedeputeerde Markink: ‘De provincie Gelderland is van mening dat agressie en geweld, in wat voor vorm dan ook, onacceptabel is en niet bij de functie hoort.’ De Gelderland Academie heeft inmiddels drie regionale bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd over agressie. De academie is een samenwerking tussen de provincie Gelderland en de Gelderse gemeenten om bestuurders en ambtenaren te trainen.

Sterk Bestuur in Gelderland

Via het Gelderse programma Sterk Bestuur worden gemeenten ondersteund in hun bestuurskracht. Om goed in beeld te krijgen hoeverre agressie een probleem is in Gelderland, liet het programma dit onderzoeken. Het onderzoek vond plaats op basis van de landelijke cijfers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van eind vorig jaar.  Daarnaast werken verschillende gemeenten aan een agressieprotocol. Daarin staat beschreven wat er precies gedaan moet worden als iemand bedreigd wordt.

Categorie:
Provincie: