woensdag, 6. september 2017 - 10:05 Update: 06-09-2017 12:59

Leraren basisschool staken op 5 oktober voor beter salaris en lagere werkdruk

Basisscholen gaan staken voor beter salaris en lagere werkdruk
Foto: Archief FBF.nl
Amsterdam

Op 5 oktober zullen de leraren in het basisonderwijs het werk neerleggen.

De vakbonden uit het PO-front (AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV Overheid en FvOV) roepen samen met PO-inactie alle leden in het primair onderwijs (PO)  daartoe op. Op deze dag van de leraar komen we samen in actie voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk in het primair onderwijs.

Het FNV schrijft op de website:

Tijdens de actiedag van 27 juni waren er mooie woorden vanuit de politiek. Tot dusver zijn er echter geen harde beloftes gedaan. Het PO-front eist een eerlijk salaris voor en vermindering van de werkdruk van leerkrachten in het PO. De politiek moet daarom:

1. Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. De gezamenlijke partijen eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het voortgezet onderwijs.
Dit budget moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten geïnvesteerd kan worden. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor (onderwijs)ondersteunend personeel en schoolleiders in het primair onderwijs.

2. De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om daarmee verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken.

3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen euro nodig.

Oproep staking

Wij vragen alle werknemers in basis- en speciaal onderwijs om donderdag 5 oktober het werk neer te leggen en naar het Zuiderpark in Den Haag te komen voor een massale actie, om de politiek duidelijk te maken dat er zwaar weer dreigt in het onderwijs. Leden worden binnenkort geïnformeerd over de details en hoe zij zich kunnen registreren. Aan het programma wordt hard gewerkt. De komende tijd wordt onze website aangevuld met meer informatie. Kijk op de website www.fnv.nl/primaironderwijs en op www.pofront.nl .