woensdag, 6. september 2017 - 18:22 Update: 06-09-2017 19:50

OM eist 130.000 euro boete voor spoorvervoerder DB Cargo

OM eist boete van 130.000 euro tegen spoorvervoerder DB Cargo
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Rotterdam in twee strafzaken in totaal 130.000 euro boete geëist tegen goederenvervoerder DB Cargo Nederland B.V., voorheen: DB Schenker, voor het niet naleven van de regels en eisen die worden gesteld aan het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen op het spoor. Dit heeft het OM woensdagmiddag bekendgemaakt.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen zoals Chloor, Olie, Ammoniak, Waterstofperoxide, Ethyleenoxide met stikstof en Acrylnitril brengt bijzondere gevaren met zich mee. Er zijn in Europees verband regels afgesproken waar vervoerders van de gevaarlijke stoffen zich aan dienen te houden. Dit omdat de risico’s wanneer het fout gaat niet denkbeeldig zijn. Een illustratie hiervan in Nederland is de brand op de Kijfhoek in een wagon met het gevaarlijke ethanol op 14 januari 2011.

ILT

Uit onderzoek door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt naar voren dat de goederenvervoerder in maart 2013 twee maal een afwijking, groter dan vijf minuten van de dienstregeling op het spoor, niet heeft gemeld met betrekking tot een trein met Chloor.  Het melden van afwijkingen van dienstregelingen groter dan vijf minuten is in zo’n geval verplicht, opdat hulpdiensten in geval van nood een precieze inschatting kunnen maken waar welke gevaarlijke stoffen zich op het spoor bevinden. 

Lijsten onvolledig

Zij kunnen dan maatregelen nemen om eventuele schade en risico’s voor mens en omgeving te beperken. Daarnaast bleek bij controles van treinen met gevaarlijke stoffen op diverse rangeerterreinen door ILT uitgevoerd in 2014 en 2015, dat lijsten met daarop de gevaarzetting van gevaarlijke stoffen in de wagons, onvolledig of niet aanwezig waren op dat rangeerterrein. In januari 2015 ontbraken ook de lijsten met daarop de uitgevoerde controles van wagons met gevaarlijke stoffen op het rangeerterrein Kijfhoek bij Zwijndrecht.  

Iedere 8 uur controle

Die wagons moeten iedere acht uur gecontroleerd worden om de risico’s dat er iets fout gaat met de wagons tot een minimum te beperken. Daarnaast constateerde de ILT bij twee controles in juni 2015, dat het bedrijf wagons met gevaarlijke stoffen die geparkeerd stonden op hetzelfde rangeerterrein, niet iedere acht uur had gecontroleerd.

'Ernstige feiten'

'Het gaat om ernstige feiten' betoogden de officieren van justitie op zitting: 'Het naleven van de regels bij het transport van stoffen met een hoog gevarenpotentieel is van het grootste belang. Het gaat om de persoonlijke veiligheid van mensen, de veiligheid van goederen en het voorkomen van schade aan het milieu.' 

Eerder veroordeeld

Het bedrijf is al eerder veroordeeld voor soortgelijke feiten, dus ze was al gewaarschuwd: 'DB Cargo is een professionele speler waarvan je mag verwachten dat ze de regels voor het transport van gevaarlijke stoffen kent en naleeft. Het bedrijf heeft haar verantwoordelijkheid niet genomen. Zij moet ervoor zorgen dat haar werknemers de regels kennen en naleven.' 

'Leven gebeterd'

De afgelopen twee jaar heeft de ILT bij het checken van parkeercontroles geen nalatigheden meer geconstateerd. 'Het lijkt erop dat de verdachte haar leven gebeterd heeft' zei de officier op zitting. Mede daarom acht het OM een eis van in totaal 130.000 euro boete passend.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):