vrijdag, 22. september 2017 - 10:50

NVWA treedt strenger op tegen niet nakomen regels voor diervoeder

NVWA treedt strenger op tegen niet nakomen regels voor diervoeder
Den Haag

Het niet melden van een overschrijding van de maximale residulimiet (MRL) in diervoeder wordt binnenkort als een ernstige overtreding aangemerkt. Dit is één van de wijzigingen in het nieuwe interventiebeleid diervoeders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), dat op 1 oktober aanstaande van kracht wordt. Ook op het niet of onvoldoende voldoen aan de registratieverplichtingen (inclusief de erkenningsplicht) wordt strenger gehandhaafd.

Toezichtaanpak

In het interventiebeleid diervoeder staat beschreven hoe de NVWA intervenieert als zij overtredingen constateert. Deze nieuwe toezichtaanpak geldt voor alle ondernemers die onder de diervoederregelgeving vallen, zoals importeurs, handelaren, transporteurs en producenten van grondstoffen, toevoegingsmiddelen, voormengsels en diervoeders. Ook veehouders die diervoeders gebruiken en retailers die diervoeders verkopen vallen onder dit interventiebeleid.

Interventiebeleid

Het nieuwe interventiebeleid sluit aan bij de kaders van het algemeen interventiebeleid. Dat schrijft voor hoe de NVWA een overtreding van een norm beoordeelt en hoe zij op grond daarvan intervenieert. De wettelijke basis voor het specifiek interventiebeleid is onder andere de Wet dieren en diverse Europese verordeningen, zoals de Diervoederhygiëneverordening en de Marktverordening (Verordening (EG) nr. 767/2009). Zowel het voldoen aan de registratieverplichtingen (weten welke bedrijven welke diervoederactiviteiten uitvoeren) als het tijdig melden van overschrijdingen (weten dat risico's door bedrijven worden beheerst) zijn 2 belangrijke pijlers voor het toezicht van de NVWA.

Categorie:
Provincie: