vrijdag, 13. oktober 2017 - 11:37

Oud-politieagent krijgt celstraf voor schending ambtsgeheim

Oud-politieagent krijgt celstraf voor schending ambtsgeheim
Foto: Politie
's Hertogenbosch

Een 54-jarige voormalig hoofdagent van de politie is in hoger beroep schuldig bevonden aan schending van het ambtsgeheim. Daarvoor krijgt hij 5 maanden gevangenisstraf opgelegd. De man werd ook verdacht van corruptie, maar het hof sprak hem hiervan vrij. De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelde de man op 18 december 2013 ook voor corruptie en legde toen een gevangenisstraf op van 12 maanden.

van corruptie. Hij zou een kennis met een hennepkwekerij hebben laten weten dat de politie die kwekerij op het spoor was en dat er binnenkort een inval zou plaatsvinden. In ruil daarvoor zou hij door die kennis getrakteerd zijn op een etentje. Ook zou de man geld hebben gevraagd voor het delen van de informatie. Verder zou hij in het bezit zijn van een verboden wapen, een neppistool. Toen deze zaak aan het licht kwam, is de man ontslagen.

Corruptie niet bewezen

Anders dan de rechtbank, vindt het hof het niet bewezen dat de man zich heeft laten trakteren en om geld heeft gevraagd als tegenprestatie voor de verstrekte informatie. Het hof spreekt hem daarom vrij van corruptie. Wel vindt het hof dat vast is komen te staan dat hij zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Uit de bewijsmiddelen is gebleken dat de man geheime informatie heeft gedeeld. Ook het verboden wapenbezit vindt het hof bewezen.

Straf

Het hof rekent het verdachte zwaar aan dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn positie als politieagent. Hij heeft geprobeerd om de opsporing van een strafbaar feit - het hebben van een hennepkwekerij - te belemmeren. Een politieagent heeft een bijzondere positie in de maatschappij, er wordt van hem volledige integriteit en onkreukbaarheid verwacht. Volgens het hof is een gevangenisstraf van in totaal 6 maanden op zijn plaats. Doordat de behandeling van de zaak in hoger beroep echter niet binnen een redelijke termijn is afgerond, vermindert het hof de straf met 1 maand.

Medeverdachten

Naast de oud-politieagent, waren er nog 4 verdachten in deze zaak. Dat zijn de kennis met de hennepkwekerij en 3 andere mannen die verdacht werden van druggerelateerde feiten. Deze laatste 3 verdachten werden opgespoord tijdens het onderzoek naar de agent en zijn kennis.

De kennis met de hennepkwekerij heeft een gevangenisstraf gekregen van 6 maanden. Hij is niet alleen veroordeeld voor het telen van hennep, maar ook voor verboden wapenbezit. Een andere verdachte heeft 3 maanden gevangenisstraf opgelegd gekregen. De andere 2 mannen hebben ieder de maximale taakstrafvan 240 uur gekregen met daarbij deels voorwaardelijke celstraffen. Het onvoorwaardelijke deel van die straffen is gelijk aan de tijd die deze mannen al in voorarrest hebben gezeten.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: