dinsdag, 31. oktober 2017 - 19:47 Update: 31-10-2017 19:58

Bedrijf heeft veel meer gevaarlijke stoffen opgeslagen dan toegestaan

Bedrijf heeft veel meer gevaarlijke stoffen opgeslagen dan toegestaan
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Waalwijk

Dinsdag heeft de politie in een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket een bedrijf dat gevaarlijke stoffen verwerkt en opslaat in Waalwijk doorzocht. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Veiligheidsmaatregelen onvoldoende

Het bedrijf, de directeur en de veiligheidscoördinator worden verdacht van het opzettelijk meer gevaarlijke stoffen opslaan, bewerken en verwerken dan is toegestaan volgens de omgevingsvergunning. Bovendien zouden de genomen veiligheidsmaatregelen niet voldoende zijn. De politie nam administratie in beslag en de opgeslagen stoffen zijn geïnventariseerd.

Lijsten inventaris ontbraken

Bij het bedrijf in Waalwijk worden chemische producten opgeslagen, gemengd, geroerd, omgepakt en verpakt. Volgens de vergunning mag het bedrijf  ruim 3000 ton gevaarlijke én niet-gevaarlijke stoffen in opslag hebben. Bij controles door de omgevingsdiensten eind december 2016, in juli en oktober 2017 ontbraken adequate lijsten met daarop de aanwezige (gevaarlijke) stoffen. De lijst moet in het geval van calamiteiten snel aan de brandweer overhandigd kunnen worden. 

Veel meer dan toegestaan

Ook werden meer gevaarlijke stoffen aangetroffen dan is toegestaan. Bij de controles waren zelfs anderhalf keer zo veel gevaarlijke stoffen aanwezig, dan dat bedrijven mogen hebben volgens de zwaarste categorie van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. 

Strikte veiligheidseisen

Aan dat soort bedrijven worden hoge veiligheidseisen gesteld om incidenten te voorkomen, dan wel de gevolgen daarvan voor mens en milieu beperkt te houden. Het bedrijf voldeed vermoedelijk niet aan die strikte veiligheidseisen.  De veiligheidscoördinator en directeur van het bedrijf worden ervan verdacht dat zij leiding hebben gegeven aan de vermoedelijk strafbare feiten door het bedrijf.

Ernstige incidenten

Bedrijven die zich bezig houden met milieubelastende werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld de opslag en het verwerken van chemicaliën), moeten daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen volgens de Wet milieubeheer. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen om milieuschade en milieuverontreiniging te voorkomen. Bedrijven die grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig hebben, vallen ook onder het Besluit risico's zware ongevallen en hebben extra zware verplichtingen ten aanzien van veiligheid en milieu. 

Een klein verzuim kan grote consequenties hebben. Wanneer bedrijven en personen met opzet in strijd handelen met de milieuvergunning en met de voorschriften van het Besluit risico's zware ongevallen kan dat tot ernstige incidenten leiden, de veiligheid in gevaar brengen en de omgeving ernstige schade berokkenen. Daarom pakt het Functioneel Parket dit aan.

 

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: