woensdag, 1. november 2017 - 12:29 Update: 01-11-2017 15:23

Medewerker buitenschoolse opvang De Bilt verdacht van ontucht met 6 kinderen

OM verdenkt medewerker buitenschoolse opvang in De Bilt van ontucht met zes kinderen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
De Bilt

Het Openbaar Ministerie vervolgt een medewerker van een buitenschoolse opvang in De Bilt voor het plegen van ontucht met zes kinderen. Het betreft meisjes die op de opvang zaten en daar aan de zorg van de verdachte waren toevertrouwd. Bij alle feiten is er sprake van een situatie waarbij de verdachte op de opvang onzedelijke handelingen door de kinderen bij zichzelf heeft laten verrichten.

De medewerker wordt daarnaast verdacht van een geval van schennispleging. Hierbij was een zevende meisje van de opvang betrokken. De feiten zouden plaats gevonden hebben in de periode tussen 1 januari 2016 en 8 augustus 2017.

Aanleiding voor de aanhouding van de 28-jarige verdachte op 13 augustus van dit jaar was een aangifte van een ouderpaar dat concrete signalen van misbruik van hun kinderen had ontvangen. Na bekendmaking van de aanhouding, maakten meerdere ouders melding van verdachte situaties met betrekking tot de betreffende medewerker en hun kinderen. Gesprekken hierover met de zedenrecherche leidden tot vier nieuwe aangiften. De officier van justitie heeft na onderzoek besloten de verdachte ook naar aanleiding van deze aangiften te vervolgen.

Op dinsdag 7 november verschijnt de verdachte, die in voorarrest zit, voor het eerst voor de rechter. Het betreft een pro formazitting waarbij de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. Het onderzoek loopt nog.