donderdag, 16. november 2017 - 21:45 Update: 17-11-2017 8:19

Nog veel mis bij Nationale Politie

Korpschef Akerboom prijst loyaliteit en aanpassingsvermogen van politiemensen
Foto: Politie
Den Haag

De vorming van één politie is fors onderschat. Dat maken de conclusies van de commissie-Kuijken duidelijk maar het rapport bevat ook een enorm compliment voor de grote loyaliteit van de politiemensen op straat en de mensen die hen ondersteunen. Dat zegt korpschef Erik Akerboom in een eerste reactie op de donderdag gepresenteerde Evaluatie Politiewet: Doorontwikkelen en verbeteren.

Volgens Akerboom schetst de commissie een treffend en samenhangend beeld van hoe de politie er voor staat. 'Wat mij betreft is dit rapport de leidraad voor de doorontwikkeling van de politie.'

Grote ambities

De commissie-Kuijken beschrijft hoe de grote ambities schuurden met de praktijk. Het was te veel, het moest te snel en met te weinig middelen. En dat allemaal in een snel veranderende, digitaliserende wereld met nieuwe veiligheidsvraagstukken. 

Akerboom: 'De organisatie stond op haar kop. De medewerkers ondervonden daarvan dagelijks de gevolgen, zoals de grote onzekerheid over hun plek en het anders gaan organiseren van het werk. Leidinggevenden moesten met minimale ondersteuning problemen oplossen. Tegelijkertijd werd de ruimte om zelf over zaken te beslissen ingeperkt.'

Loyaliteit

In die roerige periode is de waardering van de burger voor de politie nagenoeg gelijk gebleven. De commissie-Kuijken schrijft dit voor een groot deel op het conto van de grote loyaliteit van politiemensen en hun vermogen zich aan te passen. 'Dat de commissie getroffen is door de loyaliteit van onze medewerkers is een enorm compliment. Het feit dat politiemensen tijdens de immense reorganisatie zijn blijven presteren is ook echt ongelofelijk knap', aldus Akerboom. 

Lange weg

is er nog een lange weg te gaan om alle ambities van de politiewet te realiseren. Zo is te veel centraal geregeld en moet meer flexibiliteit mogelijk zijn. Akerboom: 'Soms volstaan landelijke standaarden niet in een wijk en is maatwerk nodig. Zowel voor onze mensen die er werken als voor de mensen die er wonen. Teams moeten daarom meer regelruimte krijgen. Daarnaast moeten we ook kijken hoe we kunnen zorgen dat de nieuwe kaders, protocollen en werkinstructies niet beknellend werken. Ze zijn noodzakelijk om een betrouwbare partner te zijn, om eenduidig te werken en verantwoording af te kunnen leggen. Maar het systeem moet ons helpen, niet tegenwerken.'

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: