woensdag, 22. november 2017 - 17:57 Update: 22-11-2017 18:11

OM eist boete tegen ProRail om niet melden vertraging chloortreinen

OM eist boete tegen ProRail om niet melden vertraging chloortreinen
Foto: Archief EHF
Utrecht/Amersfoort

Woensdag heeft het Openbaar Ministerie (OM) in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail N.V. Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen.

Chloortreinen 's nachts in bewoond gebied

Het gaat om bijzonder ernstige feiten vindt het OM: 'Het gaat het hierbij om stoffen met een hoog gevaren potentieel. Wagons met chloor die zich in de nachtelijke uren in bewoond gebied verbleven zonder dat het bevoegd gezag daarvan op de hoogte was.'

Vertragingen niet gemeld

Uit onderzoek blijkt dat ProRail de vertragingen van een trein met vijf wagons met chloor die op 13 maart 2013 vanuit Bad Bentheim in Duitsland vertrok niet heeft gemeld. Op het traject van Amersfoort naar Kijfhoek loopt de vertraging op tot 14 minuten op 14 maart 2013. Deze vertragingen had gemeld moeten worden door de treindienstleiders van ProRail van de Posten Utrecht, Rotterdam en Kijfhoek. Dat is niet gebeurd. 

Noodgevallen

Het OM vindt dat ernstig, want in het geval van noodgevallen moet de treindienstleider exact weten waar de trein met chloor zicht bevindt op het spoor. Daarnaast heeft ProRail volgens het OM vier dagen in maart 2013 meerdere wagons met chloor laten staan op het rangeeremplacement bij Amersfoort. Dit is niet toegestaan volgens de milieuvergunning.

'Regels niet voor niets'

'De regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen zijn er niet voor niets'. Zei de officier op zitting: 'Deze zijn uiteraard gericht op de veiligheid van werknemers, omwonenden maar ook op de hulpdiensten en om hun gezondheid te beschermen alsook de gevolgen voor het milieu.' 

Chloor is bij inademing giftig en er treedt direct levensgevaar op. Juist van een professionele onderneming mag je verwachten dat zij daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen, aldus het OM: 'Een professionele deelnemer als Prorail moet inspanningen verrichten en er uitdrukkelijk op toezien dat de regelgeving wordt nageleefd' zei de officier op zitting.

'ProRail recidivist'

'Daar moet binnen alle lagen van het bedrijf op gestuurd worden. Ook moet zij ervoor zorgen dat zij binnen de gestelde kaders van de regelgeving en voorschriften blijven. Dat vraagt om voortdurende controles en verbeteringen. Als dat niet tot in alle geledingen van de organisatie is doorgesijpeld kun je spreken over voorwaardelijk opzet.' De officier noemde ProRail op zitting een recidivist: 'Pro Rail heeft inmiddels een strafblad van 27 pagina’s.' Mede daarom acht het OM een forse boete van 150.000 euro op de plaats.

Categorie:
Provincie: