zaterdag, 25. november 2017 - 10:32 Update: 25-11-2017 11:23

Politie kondigt extra controles op smartphonegebruik aan in verkeer

Politie kondigt extra controles op smartphonegebruik aan in verkeer
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Amsterdam

De politie controleert de komende tijd extra op het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het autorijden. dit heeft de politie zaterdag laten weten.

Niet alleen bellen strafbaar

Elke dag zorgen veel automobilisten voor gevaarlijke verkeerssituaties op de weg omdat zij achter het stuur met hun smartphone bezig zijn. Niet alleen bellen is gevaarlijk en bij wet verboden, maar ook het intoetsen van een nummer, sms’en of internetten is niet toegestaan. 

Alles gaat langzamer

Tijdens het bellen hebben bestuurders meestal de neiging langzamer te rijden, ze reageren langzamer op verkeerstekens en missen aanmerkelijk meer richtingborden en het zicht op de weg en het overig verkeer. Uit onderzoek is gebleken dat het voeren van een gesprek via een handheldtelefoon de kans op een ongeval verdubbelt en het bezig zijn met tekstberichten (appen) de kans op een ongeval zelfs verzesvoudigt. 

Telefoon inbeslaggenomen

Verkeersongevallenanalist Gerard Schoen heeft in zijn werk veel te maken met ernstige ongevallen als gevolg van afleiding in het verkeer. Gerard: 'Tijdens ons onderzoek bij verkeersongevallen nemen we, als er enigszins twijfel is over het gebruik van de telefoon tijdens het rijden, de telefoon in beslag. De bel- en/of whatsapp-gegevens worden door ons onderzocht .  Dit onderzoek vindt trouwens niet alleen plaats bij bestuurders van motorvoertuigen maar ook bij fietsers en voetgangers, want ook zij hebben een verplichting om zich veilig in het verkeer te bewegen.' 

De regels

Het is niet toegestaan een mobiele telefoon vast te houden tijdens het autorijden. Ook het tussen oor en schouder klemmen van de telefoon valt onder dit verbod. Bellen of appen in een geparkeerde of stilstaande auto mag wel. De boete voor bellen tijdens het rijden bedraagt 230 euro of 160 euro op de scooter. Hier is meer informatie te vinden over het gebruik van een mobiel en autorijden.

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: