donderdag, 14. december 2017 - 8:23 Update: 14-12-2017 10:46

ING en Rabobank betrokken bij kinderarbeid granietsector

 ING en Rabobank betrokken bij misstanden granietsector
Foto: fbf
Utrecht

ING en Rabobank hebben kredieten verstrekt aan drie granietimporteurs die graniet inkopen uit steengroeven waar kinderarbeid en schuldslavernij zijn aangetoond. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van de Eerlijke Banken moeten in actie komen.

Het voortduren van kinderarbeid en schuldslavernij in Indase steengroeven  is onaanvaardbaar. Banken moeten in actie komenen hun klanten in de natuursteensector actief aanmoedigen om schendingen van arbeidsrechten in steengroeven te voorkomen. De Eerlijke Bankwijzer roept ING en Rabobank op om goede afspraken te maken met hun klanten om kinderarbeid uit te bannen en goede arbeidsvoorwaarden en veiligheid voor werknemers te garanderen.

Kinderarbeid aangetoond

Uit het onderzoeksrapport ‘The Dark Sites of Granite’ van augustus 2017 bleek al dat de winning van graniet gepaard gaat met schending van fundamentele arbeidsrechten en mensenrechten, waaronder kinderarbeid. Ook Nederlandse importeurs  blijken graniet in te kopen uit steengroeven waar structureel misstanden plaatsvinden. Uit de reacties op ‘The Dark Sites of Granite’ blijkt dat het andere bedrijven wel lukt om  verantwoord graniet te importeren uit India. Hoogste tijd dat de anderen hun goede voorbeeld volgen!

Wat kunnen banken doen om kinderarbeid te voorkomen?

Een dialoog starten met klanten om tijdgebonden afspraken te maken over het uitbannen van kinderarbeid en schuldslavernij.
Eisen dat klanten afspraken maken met hun toeleveranciers over  actief tegengaan van kinderarbeid en schuldslavernij.
Bevorderen dat het Nederlandse parlement wetgeving aanneemt tegen kinderarbeid, Zo kunnen de banken de Eerste Kamer oproepen op 19 december in te stemmen met de Wet Zorgplicht Kinderarbeid.

Tuur Elzinga, internationaal secretaris FNV: ‘Als FNV vinden we ook dat banken hun zakelijke klanten zouden moeten aanmoedigen om samen te werken met overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties binnen een IMVO-convenant Natuursteen. Binnen zo’n convenant kunnen we heldere afspraken maken om misstanden tegen te gaan.’

Categorie:
Provincie: