vrijdag, 15. december 2017 - 21:28 Update: 16-12-2017 10:53

Water in rivieren, beken en sloten hoog door smeltende sneeuw

Hoge waterstanden door smeltwater
Foto: fbf
Nijmegen

Onze rivieren, beken en sloten voeren erg veel water af en het water staat hoog. Dat komt door de smeltende sneeuw en de neerslag van de afgelopen dagen.

Er komen bij waterschappen, waaronder Waterschap Rijn en IJssel, meldingen binnen van lokale wateroverlast en hoge waterstanden. Het waterschap is alert en treft waar nodig maatregelen.  We verwachten dat de waterstanden in de beken binnenkort weer zullen dalen. In de hellende gebieden zal dit sneller gaan dan in de vlakke gebieden.

Kleddernat

Het was de afgelopen dagen volop winter in West-Europa. Met het oplopen van de temperatuur en de regen smelt alle sneeuw zeer snel. Het smeltwater infiltreert eerst in de bodem. Echter er is nu zoveel water dat de grondwaterstanden overal erg hoog zijn en er geen water meer wegzakt. Met andere woorden, het is overal kleddernat.

Volle beken

Het overtollige water stroomt grotendeels af naar onze beken en sloten, waardoor deze ook vol lopen. De waterstanden in de Rijn en de IJssel zijn aan het stijgen (als gevolg van het smelt- en regenwater). De beken en sloten kunnen dan niet onder vrij verval in deze rivieren stromen. Gemalen pompen het water in situaties als deze uit de beek in de rivieren. Gemalen hebben echter een beperkte pompcapaciteit. Als de aanvoer van water (tijdelijk) groter is dan de afvoer kunnen sloten en beken lokaal overlopen.

Water in laaggelegen delen wat niet in de bodem kan zakken en wat niet afstroomt (denk aan laaggelegen delen van landbouwpercelen en weilanden, maar ook kuilen in bermen) veroorzaakt (grote) plassen. Er is in deze tijd van het jaar nauwelijks verdamping, dus deze plassen water zullen nog wel even zichtbaar blijven.

Verwachting

Naar verwachting bereiken de Rijn en de IJssel pas aankomend weekend de hoogste waterstand. De dijken kunnen deze verwachte waterstand goed aan. Wanneer het waterpeil in beken en sloten weer zal dalen is mede afhankelijk van de neerslag in de komende periode.

Aandachtsgebieden

Uit een recente toetsing bleek dat 72 locaties in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel niet voldoen aan de norm voor wateroverlast. Deze gebieden krijgen deze periode extra aandacht. Het waterschap roept burgers op om beelden van ondergelopen gebieden naar hen te mailen. 

Categorie:
Provincie: