dinsdag, 19. december 2017 - 18:15 Update: 19-12-2017 18:26

Rijkswaterstaat wil 24/7 verkeersinformatie gaan aanbieden aan weggebruiker

Rijkswaterstaat wil 24/7 verkeersinformatie gaan aanbieden aan weggebruiker
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Rijkswaterstaat heeft de ambitie om haar verkeersinformatie uit te breiden en 24/7 aan te gaan bieden aan de weggebruiker. Dit heeft Rijkswaterstaat dinsdag bekendgemaakt.

Continue verbeteren

'Rijkswaterstaat werkt continue aan het verbeteren van de informatie voor weggebruikers over ongevallen, pechgevallen, werkzaamheden en de gevolgen van weersomstandigheden voor het verkeer op de snelwegen', stelt Rijkswaterstaat.

Overdracht

In deze ambitie past de overdracht van de verkeersinformatieactiviteiten van de VerkeersInformatieDienst (VID) aan Rijkswaterstaat per 1 maart 2018. Door de activiteiten van de VID over te nemen verbetert Rijkswaterstaat de informatievoorziening over de doorstroming op de snelwegen. 'Zo gaan we 24/7 via onze eigen kanalen informatie verspreiden over filelengtes, vertragingstijden, alternatieven voor weggebruikers en inspanningen om de hinder te beperken', aldus de Rijkswaterstaat.

VID verder in verkeersmanagement

'De VID, die INMOVES zal gaan heten, legt zicht toe op verkeersmanagement', zo heeft de VID dinsdag laten weten. Zo stroomlijnt INMOVES bijvoorbeeld in opdracht van evenementenorganisatoren het extra verkeersaanbod. Voor aannemers worden verkeersstromen beïnvloed, waardoor overlast beperkt blijft. En wegbeheerders kijken dankzij onze camera's live mee met het verkeer op hun wegen en kunnen op grond daarvan actief bijsturen.

De VID draagt de verkeersinformatie-activiteiten en de betrokken medewerkers over aan Rijkswaterstaat. RWS heeft aangegeven geen verkeersinformatie te verstrekken aan radiostations maar via de eigen kanalen weggebruikers te informeren.

Categorie:
Provincie: