woensdag, 20. december 2017 - 12:56 Update: 20-12-2017 13:37

Afschaffing inkeerregeling

Afschaffing inkeerregeling
Foto: EHF
Den Haag

De huidige inkeerregeling wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Dit is onderdeel van het Belastingplan 2018 dat gisteren door de Eerste Kamer is goedgekeurd.

Tot 1 januari 2018 kunnen belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst zonder een strafrechtelijke vervolging te riskeren.

De afschaffing van inkeerregeling geldt voor de aangiften die worden gedaan vanaf 1 januari 2018. Inkeren voor aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn ingediend, of ingediend hadden moeten worden, blijft onder de huidige inkeerregeling mogelijk. De afschaffing van de inkeerregeling geldt alleen voor de meldingen inzake buitenlands vermogen. Daarvoor kan men niet meer inkeren. Wie inkeert, voorkomt strafrechtelijke vervolging voor het plegen van een fiscaal delict. Bovendien heeft inkeren een matigende werking op de boete. Bij vrijwillig melden bedraagt de boete 120%. Bij niet vrijwillig melden bedraagt de boete maximaal 300%.

Aangiften

De huidige inkeerregeling is van toepassing op aangiften die vóór 1 januari 2018 zijn gedaan of hadden moeten zijn gedaan. Belastingplichtigen riskeren vanaf 2018 strafrechtelijke vervolging, ongeacht of zij zich vrijwillig melden. De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruik gemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen. Door zich vrijwillig te melden kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed

(http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: