vrijdag, 5. januari 2018 - 20:07 Update: 05-01-2018 20:16

''Milieuzones werken niet''

Milieuzone's werken niet
Foto: Gem. Amsterdam
Utrecht

Milieuzones werken niet om de fijnstof terug te dringen. Zo ook niet de meest besproken milieuzone in Utrecht.

De milieuzone in Utrecht werd in 2015 ingevoerd voor dieselauto's ouder dan 2001. Maar uit een recent rapport van de gemeente blijkt dat de gemiddelde concentraties stikstofdioxide, fijnstof en roet het jaar na invoering juist toenam. Op sommige locaties zoals de Catharijnesingel en de Nobelstraat was de luchtkwaliteit zelfs kritisch.

Voor de komende jaren wordt echter wederom een daling verwacht van de concentraties stikstofdioxide. Voor fijn stof geldt dat de gemiddelde concentraties waaraan de bevolking wordt blootgesteld in 2016 zijn gedaald t.o.v. het jaar 2015.

Andere gemeenten halen de norm ook niet

Onzeker is of deze daling ook de komende jaren doorzet. Sinds 1 januari 2015 gelden de Europese normen voor stikstofdioxide in Nederland. Van deze normen is de jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3 in een beperkt aantal gemeenten niet gehaald.

De overschrijdingen komen vooral voor in drukke straten in 13 binnensteden. Voor fijn stof zijn er nog overschrijdingen van de etmaalgemiddelde grenswaarden berekend. Overschrijdingen van de fijnstofnorm ten gevolge van veehouderijemissies vinden plaats in gebieden met veel intensieve veehouderij.

Op 1 januari 2015 werd ook de Europese norm voor de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) van kracht. Voor deze fijnere fractie zijn geen overschrijdingen geconstateerd.

----------------------------------------------------------------------------

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl op uw telefoon?  Download de app in de App store (ios) of de Play store (android) .

Al het nieuws van Blikopnieuws.nl automatisch binnenhalen? Gebruik onze RSS-feed (http://www.blikopnieuws.nl/feeds/all/rss.xml)

Categorie:
Provincie: