zaterdag, 10. februari 2018 - 14:36

Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad

Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Eindhoven

Eindhoven wordt een duurzame stad voorzien van duurzame energie, waar het prettig wonen, werken en leven is. Een belangrijke stap richting duurzame energie is het verkennen van alternatieven voor aardgas.

Op 30 januari is het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ door het college van B&W goedgekeurd. In het plan is een aantal stappen vastgelegd.

Maatregelen

De maatregelen die we gaan nemen met de stad zijn de volgende. Nieuwbouw wordt niet meer aangesloten op aardgas. En bestaande woningen worden in stappen, verspreid over de komende 30 jaar, aangepakt om uiteindelijk afgekoppeld te worden van het aardgas. Deze stapsgewijze aanpak wordt ondersteund met maatregelen.

-Beperken van de energievraag door nog meer in te zetten op isolatie van woningen. Dat stimuleren we door de energiebesparingslening. Met deze lening kun je als woningeigenaar van een bestaande woning geld lenen tegen slechts 2% rente. Ook de rijksoverheid zal woningisolatie verder gaan stimuleren.
-Het stimuleren van zoveel mogelijk lokale opwekking van duurzame energie door 040-energie. Een vereniging zonder winstoogmerk waarbij vrijwilligers hun straat-, buurt- en stadsgenoten helpen om energie te besparen en zelf lokaal duurzame energie op te wekken op een betaalbare manier.
-Het organiseren van een buurtenchallenge in vier buurten waarbij drie bedrijven en 040-energie worden uitgedaagd om elk in een buurt een methodiek toe te passen en zoveel mogelijk CO2 reductie bereiken. De challenge is een pilotproject voor opschaling naar heel Eindhoven.
-Een regionaal zonnepanelenproject voor alle woningeigenaren in het voorjaar 2018.
Bewoners in de buurt van Welschap krijgen de mogelijkheid zonne-energie af te nemen bij het zonnepark.

Eindhoven kiest daarnaast voor een buurtaanpak. In drie buurten worden de mogelijkheden verkend van alternatieven voor aardgas. Omdat ieder (woon)gebouw anders is, is er geen standaardoplossing. Door in gesprek te gaan met bewoners en gebruikers wordt eerst verkend wat eventuele oplossingen kunnen zijn. Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om op tijd rekening te houden met de aardgasvrije toekomst.

Voor andere gebouwen dan woningen, bijvoorbeeld gemeentelijke gebouwen, maatschappelijk vastgoed en bedrijventerreinen geldt dat we de aardgasvrije toekomst gaan stimuleren. Op dit moment worden daar concrete plannen voor ontwikkeld.

Samenwerking met corporaties in drie buurten

In overleg met de woningcorporaties `thuis, Trudo en Woonbedrijf is gekozen om de komende twee jaar te beginnen met het maken van plannen voor de Sintenbuurt en de Generalenbuurt. Samen met Woonstichting ’thuis wordt nog gekeken naar een derde geschikte buurt. De woningcorporaties zijn in totaal eigenaar van een groot deel van de woningen in deze buurten zodat we snel veel resultaat kunnen bereiken. Daarnaast onderzoeken de woningcorporaties momenteel de eventuele woningverbeteringen in die buurten. In combinatie met andere werkzaamheden is dit een mooie kans om te kijken op welke manier we kunnen toewerken naar alternatieven voor aardgas. In samenwerking met alle betrokken partijen gaan we aan de slag om de komende 2 jaar per buurt te komen tot een energietransitieplan.

Daarbij betrekken we ook de particuliere woningeigenaren. Dat betekent niet dat in deze buurten op korte termijn geen aardgas meer geleverd gaat worden, de energievoorziening zal altijd gegarandeerd blijven en alle stappen worden in samenspraak met alle betrokkenen gezet. Het opstellen van het energietransitieplan is een eerste stap richting een aardgasvrije toekomst. De betrokkenen worden in de eerste helft van dit jaar nader geïnformeerd.

Waarom alternatieven voor aardgas?

Het gebruik van aardgas zorgt voor een grote CO₂-uitstoot. Dat willen we terugdringen. Bovendien raakt het aardgas op. Dat betekent dat we onze woningen op een andere manier moeten gaan verwarmen en een alternatief moeten hebben voor het koken op aardgas. Zowel landelijk als wereldwijd zijn afspraken gemaakt om de CO₂-uitstoot te verminderen. Afgesproken is dat uiterlijk in 2050 heel Nederland aardgasvrij moet zijn. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Dat betekent dat we gemiddeld ieder jaar voor ruim 3.100 woningen opzoek moeten gaan naar alternatieven voor het aardgas om dat doel te bereiken.

Categorie:
Provincie: