zaterdag, 10. februari 2018 - 20:27

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof verlaat provincie Utrecht om Uithoflijn

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof verlaat provincie Utrecht om Uithoflijn
Foto: fbf
Utrecht

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof heeft op vrijdagmiddag 9 februari de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht geïnformeerd over haar terugtreden. Zij neemt ontslag omdat zij haar verantwoordelijkheid neemt voor het project de Uithoflijn.

Over de Uithoflijn verscheen vorige week vrijdag een audit van gemeente Utrecht en provincie in de openbaarheid waarin de rol van de provincie Utrecht werd bekritiseerd.

De politieke ontwikkelingen rondom de Uithoflijn hebben zowel bestuurlijke als organisatorische consequenties: aan de provinciesecretaris dhr. Hans Goedhart is door het college van Gedeputeerde Staten buitengewoon verlof verleend. De provinciesecretaris heeft zijn werkzaamheden per direct als provinciesecretaris en algemeen directeur moeten neerleggen.

VERKLARING JACQUELINE VERBEEK-NIJHOF:

De afgelopen weken is een door de provincie en gemeente ingestelde audit rond het project Uithoflijn openbaar geworden. In de audit zijn harde noten gekraakt over de provinciale organisatie en de aansturing van het project Uithoflijn. De uitkomst van het rapport geeft mij aanleiding om als bestuurder mijn verantwoordelijkheid te nemen.

Daarom heb ik vandaag bij de commissaris van de Koning, als voorzitter van Provinciale Staten, mijn ontslag ingediend als gedeputeerde van de provincie Utrecht.

De Uithoflijn is een mooi en belangrijk project voor de inwoners van Utrecht. Ik vind dat dit project in goede gezamenlijkheid tussen gemeente en provincie moet en kan worden afgerond.

De afgelopen drie jaar heb ik met veel plezier een fantastische functie mogen vervullen. Ik bedank alle partners waarmee ik de afgelopen jaren heb samengewerkt. Ik draag het openbaar bestuur en alle mensen die zich dag in dag uit sterk maken voor een mooie provincie een warm hart toe en wens hen alle succes bij hun opdracht.