maandag, 19. februari 2018 - 15:55 Update: 19-02-2018 16:02

Van 'Roeterdam' naar Rotterdam

Van 'Roeterdam' naar Rotterdam
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

Uit de laatste evaluatie van de Koersnota Schone Lucht van de gemeente Rotterdam blijkt dat de lucht in Rotterdam schoner en gezonder is dan drie jaar geleden. 'Er is sprake van 40 procent minder uitstoot van roet door verkeer', zo meldt de gemeente Rotterdam maandagmiddag.

Maatregelenpakket

Het maatregelenpakket luchtkwaliteit zorgt voor deze stevige daling. Wethouder Pex Langenberg overhandigde maandagmiddag de resultaten aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Forse verbetering

'In 2018 wordt in Rotterdam 40 procent minder roet uitgestoten door verkeer dan drie jaar daarvoor. Dat laat deze laatste evaluatie zien. Een forse verbetering, die vooral ten goede komt aan de gezondheid van de Rotterdammers', zegt wethouder Langenberg.

Pakket van maatregelen

De luchtkwaliteit was hier een paar jaar geleden slechter dan in veel andere Nederlandse steden en gebieden. De gemeente heeft daarom in 2015 samen met bewoners en bedrijven een samenhangend pakket van maatregelen opgesteld: de Koersnota Schone Lucht 2015-2018. Het pakket maatregelen moest zorgen voor 40 procent minder roetuitstoot (EC) door het verkeer in 2018 en een snellere afname van de concentratie NO2. Daarbij verschoonde de gemeente haar eigen vloot met 25 procent.

Succesvolle sloopregeling en weren dieselauto’s

Uit metingen en berekeningen van TNO en DCMR blijkt dat de uitstoot van roet door verkeer op de helft van 2017 al met 36 procent was verminderd. Dit is geheel volgens verwachting en betekent dat de 40 procent afname van roet in 2018 wordt behaald. Er werd 16 procent minder NOx uitgestoten door verkeer. De maatregelen zorgen ook hier voor een snellere afname van schadelijke uitstoot door verkeer. 

Sloopregeling en oude auto's weren

De afname is vooral het gevolg van de succesvolle sloopregeling en het weren van dieselauto’s van voor 2001 en benzineauto's van voor 1992. Daarnaast is ingezet op meer laadpunten voor elektrisch rijden, schone stadslogistiek en schonere brandstoffen voor vrachtwagens, bussen en scheepvaart.

Netwerk van openbaar vervoer uitgebreid

Voor verbetering van de doorstroming in de stad is in 2016 de Rotterdamse Mobiliteitsagenda (RMA) vastgesteld. Auto’s met bestemming binnenstad proberen we zoveel mogelijk op te vangen op onze P&R aan de rand van de stad. Het netwerk van openbaar vervoer is uitgebreid met onder andere de nachtmetro. De doorstroming van de fiets op drukke kruispunten is verbeterd en het aantal fietsparkeerplaatsen uitgebreid.

Voortzetten van maatregelen

De evaluatie laat zien dat de ingestelde maatregelen hun werk doen. Deze verschoning is groter en eerder bereikt dan zonder de maatregelen uit de Koersnota het geval zou zijn geweest. Voortzetten van de maatregelen is wel nodig om de luchtkwaliteit de komende jaren nog meer te verbeteren. Daarin wordt ook samengewerkt met het Rijk om ook landelijk extra maatregelen te nemen.

Uitspraak milieuzone

De evaluatie bouwt voort op metingen van juni 2017. Dit was voor de uitspraak van de rechtbank die oudere benzine/LPG personenauto’s van voor 1992 weer toeliet in het gebied van de milieuzone. Dit heeft gevolgen voor de resultaten op NOx in 2018. 

Er zal echter nog steeds een verbetering te zien zijn ten opzichte van drie jaar geleden naast de autonome verschoning. Deze verbetering is wel minder groot dan met de maatregel. Voor de afname van roet (EC) is er geen invloed. In april dient het hoger beroep van gemeente Rotterdam tegen de uitspraak.

Categorie:
Provincie: