donderdag, 29. maart 2018 - 9:52 Update: 29-03-2018 9:53

Friezen voelen zich het meest veilig

Friezen voelen zich het meest veilig
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Leeuwarden

Friezen voelen zich veiliger dan de rest van de Nederlanders. Dit blijkt uit onderzoek van het Fries Sociaal Planbureau (FSP) naar veiligheid in Fryslân.

Het FSP onderzocht hoe (on)veilig de Friezen zich voelen en hoe zij aankijken tegen de veiligheid in hun omgeving door 2175 leden van Panel Fryslân hierover te bevragen.

De Friezen geven een 7.8 als rapportcijfer voor hun algemene gevoel van veiligheid, waarbij twee derde hoger dan een 8 geeft. In eigen huis voelen de Friezen zich het meest veilig. Ruim 95% geeft aan zich hier veilig te voelen. Ook geeft slechts 5% aan dat de veiligheid in hun buurt het afgelopen jaar achteruit is gegaan. Over het algemeen voelen de Friezen zich dus erg veilig.

Vooral onveilig op internet

Op het internet voelen Friezen zich het minst veilig. Slechts 39% van de ondervraagden voelt zich veilig. Dit geldt vooral voor mensen boven de 40 jaar. De politie besteedt de laatste jaren meer aandacht aan cybercrime, zoals identiteitsfraude, koop- en verkoopfraude en hacken. Mensen kunnen zich wapenen tegen cybercrime door bijvoorbeeld het doen van software updates, het gebruiken van sterke wachtwoorden en het opruimen van cookie-bestanden. Hoewel de meerderheid van de Friezen aangeeft sterke wachtwoorden te gebruiken en regelmatig software updates doet is het aandeel dat regelmatig back-ups maakt, cookiebestanden opruimt en wachtwoorden aanpast een stuk kleiner. Minder dan de helft van de Friezen geeft aan dit regelmatig te doen.

Onveiligheidsgevoelens vooral gerelateerd aan gebeurtenissen dicht bij huis

Opvallend is het dat onveiligheidsgevoelens vooral gerelateerd zijn aan gebeurtenissen dicht bij huis. Zo geeft krap één op de vijf Friezen aan dat recente gebeurtenissen invloed hebben gehad op hun gevoel van veiligheid. Van degenen die aangeven dat hun gevoel van veiligheid is beïnvloed, stelt het grootste deel dat dit komt door gebeurtenissen in de eigen woonplaats.

Online (WhatsApp)groepen niet altijd goed voor het veiligheidsgevoel

Friezen die lid zijn van een online groep voelen zich vaker onveilig dan mensen die hier geen deel van uitmaken. Buurt-WhatsAppgroepen kunnen het gevoel van veiligheid stimuleren, maar soms werkt een dergelijke appgroep juist ook averechts.  Van de Friezen geeft ruim een derde (35%) aan zich veiliger te voelen door lid te zijn van een online groep. Bij één op de vijf Friezen is het tegenovergestelde het geval.   

Categorie:
Provincie:
Tag(s):