donderdag, 29. maart 2018 - 20:24 Update: 29-03-2018 22:12

COA sluit 11 asielopvanglocaties voor eind 2018

 COA sluit 11 asielopvanglocaties voor eind 2018
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Haag

Het voorgenomen besluit van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de asielopvangcapaciteit terug te brengen tot 27.000 plaatsen heeft consequenties voor elf locaties. Dit heeft het COA donderdag bekendgemaakt.

Afgewogen sluitingsplan opstellen

Het gaat om Balk, Musselkanaal, Veenhuizen, Alkmaar, Zeewolde, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) en Sweikhuizen. 'Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen', aldus het COA donderdag.

Uitgangspunten

Bij de selectie van te sluiten locaties zijn een aantal uitgangspunten toegepast. Een evenredige spreiding van locaties over het land is van belang om het asielproces goed te laten verlopen. Spreiding bevordert ook de integratie. Daarnaast is ook flexibiliteit van belang om de opvangcapaciteit in tijden van hogere instroom snel op en af te kunnen schalen. 

Kwaliteit, duurzaamheid en financiën zijn ook uitgangspunten die zijn meegewogen om tot een zorgvuldige en verantwoorde selectie van locaties te komen. Het COA neemt ruim de tijd om samen met betrokken gemeenten en andere samenwerkingspartners een afgewogen sluitingsplan op te stellen.

Bestuursovereenkomst

De locaties Balk, Veenhuizen, Alkmaar, Nijmegen (Stieltjesstraat), Utrecht (Einsteindreef), Zeist, Goes, Maastricht (Malberg) zouden dit jaar of in 2019 sluiten. De bestuursovereenkomsten voor de locaties in Musselkanaal, Sweikhuizen en Zeewolde kennen een langere looptijd.

Personele gevolgen

Het COA informeert vandaag ook medewerkers over mogelijke personele gevolgen. Het zal vermoedelijk gaan om 250 arbeidsplaatsen. De komende periode wordt bekeken wat dit concreet voor individuele medewerkers gaat betekenen, de verwachting is dat het grotendeels gaat om medewerkers met een tijdelijk contract. De ondernemingsraad van het COA is nauw betrokken bij dit traject.

Impact

'Niet alleen het openen van een asielopvanglocatie heeft impact op een lokale samenleving, het sluiten van een locatie heeft dat minstens zoveel, misschien nog wel meer', zegt bestuursvoorzitter Gerard Bakker. 'Wij hebben in de afgelopen dagen ruim de tijd genomen om betrokken gemeenten en collega’s te informeren. Het is erg belangrijk dat we gemeenten en omwonenden bij dit traject betrekken. Bijvoorbeeld hoe we bestaande vrijwilligersinitiatieven kunnen blijven inzetten om integratie en participatie van statushouders te bevorderen, die energie mogen we niet kwijtraken. Van een aantal COA medewerkers moeten we ook afscheid nemen. Dat is moeilijk, deze collega’s hebben er mede voor gezorgd dat niemand op straat heeft hoeven slapen tijdens de periode van hoge instroom. Ook dat traject moeten we zorgvuldig doorlopen.' 

Capaciteit

De totale capaciteit voor de opvang en begeleiding van asielzoekers wordt voor einde van dit jaar teruggebracht van 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, waarvan 5.000 plekken reservecapaciteit. Na de sluiting van genoemde locaties zijn er nog 51 asielopvanglocaties in Nederland.

Categorie:
Provincie: