vrijdag, 30. maart 2018 - 14:30

Opruimvergoeding drugsafval in Brabant drie maanden open

Opruimvergoeding drugsafval in Brabant drie maanden open
Foto: Politie
Den Bosch

Gemeenten en grondeigenaren in Noord-Brabant die in 2017 kosten hebben moeten maken voor het opruimen van drugsafval, kunnen van 4 april tot en met 5 juli een tegemoetkoming (maximaal 50%) in de opruimkosten aanvragen. In totaal is hiervoor € 500.000 euro beschikbaar.

In 2017 werden in Noord-Brabant 83 dumpingen van drugsafval geregistreerd. Grondeigenaren, veelal gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties, maar ook particulieren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

Ruimere criteria

Gemeenten krijgen sinds vorig jaar ook een deel van hun personele kosten vergoed. Bovendien worden ook de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt in alle gevallen maximaal 50%.

In gesprek

Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit jaar is het laatste jaar dat hiervan gebruik gemaakt kan worden (voor de opruimkosten die in 2017 zijn gemaakt). Met ingang van volgend jaar zou er een definitieve vergoedingsregeling moeten komen. Hierover zijn de provincies nog steeds in gesprek met het Rijk.

Categorie:
Provincie: