vrijdag, 6. april 2018 - 12:12 Update: 06-04-2018 12:16

‘Politiemensen hebben recht op eerlijke afwikkeling PTSS’

‘Politiemensen hebben recht op eerlijke afwikkeling PTSS’
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Rotterdam

De onafhankelijke Adviescommissie PTSS adviseert of een politiemedewerker zijn of haar Post Traumatische Stress Stoornis heeft gekregen door het werk bij de politie. Van de 270 aanvragen in 2017 voor zo’n beroepserkenning, gaf de commissie in negentig procent een positief advies. Wat doet deze commissie eigenlijk? Voorzitter Marten La Haye: ‘We werken zo zorgvuldig en zo snel mogelijk.’

Psychotrauma

De onafhankelijke commissie bestaat uit vier personen: voorzitter Marten La Haye (tot voor kort werkzaam bij KPMG) en drie commissieleden die experts zijn in de psychotrauma. Eén van hen is voorgedragen door de vakbonden, één door de politie en één lid kan namens beide organisaties optreden als een van de twee vaste leden is verhinderd. 

Diagnose

De Adviescommissie PTSS staat los van de politie en beoordeelt of politiemedewerkers bij wie een psycholoog of psychiater PTSS heeft vastgesteld, die PTSS ook inderdaad door hun werk bij de politie hebben gekregen. Dit beoordeelt de commissie via de officiële diagnose PTSS en een lijst met incidenten waardoor de PTSS mogelijk is ontstaan.

De Adviescommissie PTSS brengt over elke aanvraag een advies uit aan het hoofd Veilig en Gezond Werken (VGW) van de politie. Die besluit namens de korpschef of deze politiemedewerker inderdaad de erkenning krijgt dat zijn of haar PTSS is veroorzaakt door het politiewerk. Voor veel politiemensen is die erkenning emotioneel belangrijk. Ook financieel kan de erkenning voor hen van groot belang zijn, onder meer doordat ze dan aanspraak kunnen maken op bepaalde vergoedingen.

Sneller kan niet

Politiemensen moeten soms lang moeten wachten op een besluit van de commissie. ‘Vreselijk’, vindt La Haye. ‘We realiseren ons dat het wachten en opnieuw invullen bijdraagt aan de klachten. We doen er daarom voortdurend alles aan om het proces van aanvragen zo min mogelijk belastend te laten zijn en zo snel mogelijk uitsluitsel te geven. Gemiddeld duurt het twee, drie maanden voordat de indiener ons besluit hoort. Sneller kan helaas echt niet.’

Doorlooptijd diagnoses

Tijd kost het vooral als een diagnose niet goed is opgesteld. ‘Zo’n rapport moet dan over. En wij kunnen pas verder nadat we weer een brief terug hebben van de diagnosticus. Voorheen ontbrak bij dertig tot veertig procent van de diagnoses wel wat. Gelukkig is het aantal diagnoses dat over moet, fors gedaald nu het Psychotrauma Diagnose Centrum (PDC) in Diemen de meeste diagnoses stelt. De doorlooptijd is daardoor veel korter geworden.’

Werkwijze commissie

La Haye was in 2013 een van de makers van het protocol dat bepaalt hoe de commissie moet werken . Is dat protocol niet nodeloos ingewikkeld en vertragend? ‘Het werkt prima’, zegt La Haye. ’En waar mogelijk is het proces al vereenvoudigd. Maar we moesten waarborgen inbouwen. Dat mensen bij de politie terecht een beroepserkenning hebben gekregen, daar mag geen enkele twijfel over bestaan.’ 

Opluchting

Het oprakelen van pijnlijke belevenissen is zwaar voor politiemensen met PTSS, erkent La Haye. ‘Dit hele proces is voor hen vaak loodzwaar. Daarbij moet ik wel zeggen dat bijvoorbeeld een hoorzitting soms juist opluchting kan geven. Mensen komen vol spanningen binnen, maar gaan met een goed gevoel naar buiten. Zij voelen zich gehoord.’

La Haye wil met zijn voorzitterschap een bijdrage leveren aan een maatschappelijk vraagstuk. ‘Ik wil heel graag een positieve bijdrage leveren voor mensen die door wat er in de maatschappij gebeurt, zo verschrikkelijk worden geraakt. Zij hebben er recht op dat we onafhankelijk zijn en zorgvuldig en eerlijk met hun aanvraag omgaan.’

Categorie:
Provincie:
Blik op 112: