dinsdag, 24. april 2018 - 9:40

50 miljoen voor veilige N-wegen

50 miljoen voor veilige N-wegen
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Minister Nieuwenhuizen investeert 50 miljoen in veilige bermen langs N-wegen.

De aanvullende middelen zullen voor de helft (€25 mln) worden ingezet op de rijks-N-wegen, waar het Rijk zelf als wegbeheerder verantwoordelijk is. De overige €25 mln zal aan provincies taakstellend beschikbaar worden gesteld in de vorm van cofinanciering middels een subsidieregeling. Dit in aanvulling op de bredere middelen die provincies reeds beschikbaar hebben en waarbinnen zij zelf hun prioriteiten stellen.

Het cofinancieren van maatregelen buiten het rijkswegennet doe ik met het oog op de hoge ongevalsrisico’s op N-wegen, en het perspectief om deze aan te kunnen pakken met relatief eenvoudige infrastructurele maatregelen. De inhoudelijke focus van het programma voor N-wegen ligt op maatregelen voor de veilige inrichting van bermen, vanwege het aanhoudende hoge aandeel van (dodelijke) bermongevallen. Hiervoor kunnen op korte termijn doeltreffende infrastructurele maatregelen genomen worden, zoals het verwijderen van obstakels of het afschermen met geleiderail.

De provincies kunnen voorstellen doen voor maatregelen op hun wegennet die binnen dit kader passen, waarbij het Rijk tot 25% van de kosten bijdraagt. In eerste instantie zullen de subsidiemiddelen worden verdeeld op basis van de lengte van het N-wegennet per provincie. Indien deze budgetten voor bepaalde provincies in eerste instantie onbenut blijven, dan komen deze daarna beschikbaar voor de overige provincies. Ik zal de hiervoor benodigde subsidieregeling op zo kort mogelijke termijn opstellen en nodig de provincies uit om alvast hun plannen voor te bereiden. 

Categorie:
Provincie:
Tag(s):