zaterdag, 26. mei 2018 - 22:11 Update: 26-05-2018 22:25

Waardering voor Molukse KNIL-veteranen: Anno 2018 hoort u er voor 100% bij

Waardering voor Molukse KNIL-veteranen:“Anno 2018 hoort u er voor 100% bij”
Foto: Ministerie van Defensie
Waardering voor Molukse KNIL-veteranen:“Anno 2018 hoort u er voor 100% bij”
Foto: Ministerie van Defensie
Doorn

“U heeft ons land en koningshuis gediend. Maar voor het verlies van Indië heeft u de hoogste prijs betaald. Maar u verloor nooit uw trots. En u verloor nooit het hoge aanzien van uw Nederlandse wapenbroeders.”

KNIL-veteranen

Met die woorden uitte kolonel Ludy de Vos, directeur van het Veteraneninstituut, zijn waardering voor de inzet van de Molukse KNIL-veteranen in voormalig Nederlands-Indië. Tevens reikte de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, generaal Van Griensven, onderscheidingen uit aan de veteranen Antonie Pattinama en Frederik Nussy.

Besloten bijeenkomst Doorn

Tijdens een besloten bijeenkomst in Doorn kwam op zaterdag 26 mei een groep van bijna 150 mensen bij elkaar, bestaande uit zeventien Molukse veteranen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL), weduwen van KNIL-veteranen en naaste familieleden. Kolonel de Vos: “Het organiseren van een bijeenkomst bood ons de kans een bescheiden, maar belangrijk gebaar te maken richting een groep KNIL-veteranen die zoveel voor Nederland heeft betekend en die daarbij grote offers heeft gebracht die lang niet op waarde zijn geschat.”

Geschiedenis

De geschiedenis van de Molukse KNIL-militairen en hun families laat zich kort samenvatten als ‘Nederlands-Indië ging verloren. En vooral voor de Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen was rampspoed geboren’. Na de onafhankelijkheid van Indonesië, werd het KNIL opgeheven. Indonesië ontwikkelde zich in 1950 in rap tempo tot een centrale eenheidsstaat en maakte met geweld een eind aan opstanden in deelrepublieken die zich daardoor bekocht voelden.

Kille ontvangst

Het bewind in Indonesië maakte ook met geweld een einde aan de in april 1950 uitgeroepen Republiek der Zuid-Molukken. Kolonel De Vos schetste aan de aanwezigen de impact hiervan. “Het ene drama voor u volgde op het andere. De grote problemen rond de demobilisatie van Molukse KNIL-militairen, in 1951 de ‘tijdelijke’ opzending naar Nederland van 4.000 Molukse militairen en hun gezinnen, het moeten achterlaten van gezins- en familieleden, het vernederende ontslag uit militaire dienst en de kille ontvangst in Nederland waar in die dagen armoede en werkeloosheid hoogtij vierden. Het zijn offers die pas veel en veel later, in de jaren tachtig en negentig en recentelijk, enigszins werden gecompenseerd,  meestal slechts gedeeltelijk.” Kolonel De Vos gaf aan dat de Molukse veteranen inmiddels volwaardig deel uitmaken van het Nederlandse veteranenbeleid. “U streed 70 jaar geleden schouder aan schouder en hoort er anno 2018 ook voor 100% bij!”

Ridderzaal

De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, luitenant-generaal Van Griensven reikte enkele onderscheidingen uit. De 97-jarige Frederik Nussy ontving het Mobilisatie Oorlogskruis en het ‘Ereteken voor Orde en Vrede’, de 89-jarige Antonie Pattinama ontving het ‘Ereteken voor Orde en Vrede’. Daarnaast maakte generaal Van Griensven bekend dat tijdens Nationale Veteranendag op 30 juni 2018 twee Molukse KNIL-veteranen als eregast aanwezig zullen zijn in de Ridderzaal, om verder invulling te geven aan de erkenning en waardering voor de Molukse KNIL-veteranen.
 

Categorie:
Provincie: