vrijdag, 1. juni 2018 - 13:22 Update: 01-06-2018 13:33

Scouting mag 'fikkie' blijven stoken

Scouting mag 'fikkie' blijven stoken
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Nistelrode/Den Bosch

De voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant heeft vrijdag beslist dat de scouting in Nistelrode voorlopig gewoon een kampvuur mag blijven maken. Dit meldt de rechtbank in Den Bosch vrijdag.

Bezwaar bewoner

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze verleende in maart van dit jaar aan scouting Mira Ceti in Nistelrode een ontheffing om tot eind 2018 vuur te stoken. Aan deze ontheffing zijn een aantal voorschriften verbonden. Zo mag er alleen tussen 18.00 en 01.00 uur worden gestookt in de open lucht, op stalen schalen op een verharde ondergrond en mag alleen onbehandeld hout worden gebruikt. Een omwonende maakte bezwaar tegen dit besluit en verzocht de rechter een voorlopige voorziening te treffen.

Stankhinder en roetneerslag

De ontheffing is verleend aan de scouting, maar volgens de omwonende worden de kampvuren voornamelijk gestookt door allerlei verenigingen en groepen die het scoutingterrein huren. Volgens hem komen bij het verbranden van hout veel schadelijke stoffen vrij en ervaren omwonenden stankhinder, roetneerslag en voelen ze zich aangetast in hun leefgenot. 

Brandgevaar

De omwonende stelt dat het zorgdragen voor een goede luchtkwaliteit één van de taken van de overheid is en dat zij geen medewerking zou moeten verlenen aan de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook brandgevaar ligt vanwege de bosrijke omgeving volgens de omwonende op de loer. Hij heeft samen met anderen op de aanpalende gronden bomen en struiken gepland en hem is er alles aan gelegen om dit niet door een brand verloren te laten gaan. 

Geen belanghebbende

De commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bernheze heeft de omwonende in april laten weten dat zij voorlopig van oordeel is dat de man geen belanghebbende is. Volgens de commissie is de afstand tussen zijn woning en de stooklocatie meer dan 500 meter. Volgens de commissie is het niet aannemelijk dat de omwonende feitelijk gevolgen van enige betekenis ondervindt van de stookactiviteiten.

Oordeel

De voorzieningenrechter vindt dat de omwonende wel belanghebbende is in deze zaak. Hij ervaart namelijk de gevolgen van het besluit van de gemeente. De omwonende moet 's avonds zijn slaapkamerramen sluiten als er wordt gestookt, omdat hij anders stankoverlast ervaart. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de belangen van de scouting bij de voortzetting van de jarenlang verleende ontheffing op dit moment zwaarder wegen dan de belangen van de omwonende bij het nu opschorten van de gevolgen van het besluit. De rechter wijst het verzoek van de man daarom af. 

Enkele gebreken besluit gemeente

Wel kleven er volgens de rechter enkele gebreken aan het besluit van de gemeente. Die gebreken kunnen echter in de beslissing op het bezwaar van de omwonende worden hersteld. Zo is onder meer niet duidelijk in het besluit vermeld welke hoeveelheid hout er mag worden gestookt en is het milieuadvies dat bij de ontheffing is gebruikt, erg summier. De voorzieningenrechter vindt wel dat de gemeente in de bezwaarfase nader onderzoek moet verrichten naar de gevolgen van het stoken voor de volksgezondheid en het milieu.

Categorie:
Provincie: