maandag, 2. juli 2018 - 19:25 Update: 02-07-2018 19:27

Waterschap gaat dijken sproeien vanwege droogte

Waterschap gaat dijken sproeien vanwege droogte
Foto: Waterschap de Stichtse Rijnlanden
Wilnis

Waterschap De Stichtse Rijnlanden zijn onder andere in de Ronde Venen bij Wilnis gestart met preventief beregenen van dijken na aantreffen scheurtjes.

Het is al lange tijd droog in Nederland. Daarom houdt De Stichtse Rijnlanden de kwaliteit en de kwantiteit van het water extra in de gaten. Daarnaast ontstaat er gevaar op het uitdrogen van dijken; vanaf deze week is het waterschap gestart met het beregenen van de dijken langs de Grecht, de Wierickes, de Bijleveld, de Grote Heicop en de Geer. Dit gebeurt preventief om te voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert. De dijken worden voorlopig 2 keer per week beregend, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Beregenen van dijken

In de zogenaamde klei-op-veendijken in het westelijk deel van het gebied kunnen door uitdroging scheuren en barsten ontstaan. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening, leert dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en er meer scheuren ontstaan. En dit voorkomt weer duur onderhoud in het najaar.

Waterpeilen

Het waterschap houdt de waterkwaliteit en de hoeveelheid water extra in de gaten gehouden. Op dit moment zijn er geen problemen met de waterkwantiteit. Het waterschap weet voldoende water in sloten en kanalen te krijgen en te houden. Via de Lek kan nog voldoende water worden ingelaten.

Waterkwaliteit

Door het aanhoudende warme weer warmt het water in de sloten verder op. Het eerste geval van blauwalg is inmiddels geconstateerd in plas De Eend bij Kockengen.

Categorie:
Provincie: