dinsdag, 3. juli 2018 - 8:38

Nederland krijgt meer diplomaten 'voor meer slagkracht'

Nederland krijgt meer diplomaten 'voor meer slagkracht'
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Nog dit jaar versterkt Nederland het wereldwijde netwerk van diplomatieke vertegenwoordigingen. In de instabiele ring rond Europa en op het gebied van migratie en veiligheid is meer slagkracht nodig.

Daarnaast worden extra diplomaten aangesteld om economische groeikansen te verzilveren en de Nederlandse inzet in Europa te vergroten. Dat schrijft minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken maandag aan de Tweede Kamer.

‘Diplomatie is een vak en bovendien echt mensenwerk’, vindt Blok. ‘Individuele diplomaten maken op belangrijke momenten het verschil. Omdat ze de juiste mensen kennen, lokale gewoontes kennen, creatieve compromissen bedenken en altijd scherp oog houden voor het Nederlandse belang. In de woelige wereld van nu, is een krachtig buitenlandbeleid onontbeerlijk. En dat kan niet zonder een slagvaardige diplomatieke dienst.’

Sterk Europa

Dit kabinet wil werken aan een sterk Europa, daarbij loont een resultaatgericht en actief diplomatiek netwerk. De ring rondom Europa heeft directe invloed op onze stabiliteit. Daarom zet het kabinet in op oren en ogen in de ring rondom Europa, in Afrika, Azië en het Midden-Oosten.

Met deze strategie werden het afgelopen jaar al posten in Libië, Ivoorkust en Niger geopend met als doel om tijdig uitdagingen als radicalisering en ongeregelde migratiestromen kunnen signaleren en bij de wortel kunnen aanpakken.

Door dit actieve netwerk kunnen ook concrete diplomatieke resultaten worden geboekt. Voorbeelden hiervan zijn de afspraken met Turkije en andere landen die het mogelijk maakten de migratie te reguleren. Daarnaast is het diplomatieke initiatief binnen de VN-Veiligheidsraad een voorbeeld waarin sancties werden ingesteld tegen Libische mensenhandelaren – zonder de nieuwe vertegenwoordiging in Tripoli was dit niet mogelijk geweest.

€10 miljoen extra

In het regeerakkoord is voor dit jaar €10 miljoen extra vrijgemaakt voor het postennet. Door eerdere forse bezuinigingen zijn veel diplomatieke posten sterk ingekrompen. Momenteel hebben 59 posten slechts 1 of 2 uitgezonden diplomaten. Een belangrijk deel van de versterking gaat daarom naar 29 bestaande vertegenwoordigingen.

Daarnaast worden ambassadekantoren geopend in Ndjamena (Tsjaad) en Ouagadougou (Burkina Faso) gericht op migratie en veiligheid in de instabiele ring rond Europa. Deze kantoren fungeren als dependance van een ambassade in de regio, respectievelijk Khartoum en Bamako. In Atlanta komt een consulaat-generaal met het oog op economische groeikansen in die regio.

24/7 Loket Buitenland

Tenslotte worden dit jaar de eerste stappen gezet voor het 24/7 Loket Buitenland. Dit wordt het loket waar Nederlanders in het buitenland 24 uur per dag, 7 dagen in de week terecht kunnen voor dienstverlening van de Nederlandse overheid. Daarmee wil het kabinet de binding van deze landgenoten met Nederland versterken.

Na het zomerreces volgt een Kamerbrief over hoe het kabinet in de rest van deze regeerperiode investeert in de diplomatieke dienst.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):