maandag, 9. juli 2018 - 17:24 Update: 09-07-2018 17:27

Meerdere contracten achter elkaar voor invalleraar bij zieke collega

 Meerdere contracten achter elkaar voor invalleraar bij zieke collega
Foto: Archief EHF
Den Haag

Scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren meerdere contracten achter elkaar aanbieden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vooruitlopend op een wetswijziging een verzoek van de werkgevers en werknemers hiervoor positief beoordeeld.

Ketenbepaling invalleraar lastig

Sinds de invoering van de wet Wet werk en zekerheid (Wwz) vallen scholen in het bijzonder onderwijs onder de ketenbepaling. Dit betekent dat invalleerkrachten na een aantal tijdelijke contracten recht krijgen op een vaste baan. Voor het primair onderwijs blijkt de ketenbepaling lastig in te passen. Leraren die invallen voor zieke collega’s komen soms maar een dagje of een enkele dagen bijspringen en zijn dan al snel door hun maximum aantal contracten heen.

Ondanks het inrichten van invalpools en cao-afspraken, zoals een uitbreiding van het aantal contracten en het buiten werking stellen van de ketenbepaling voor de griepmaanden, blijft het moeilijk voldoende invallers aan te trekken als er een leraar ziek is. De regeringspartijen hebben daarom afgesproken dat de ketenbepaling niet geldt bij invalkrachten die invallen voor zieke leraren in het primair onderwijs. 

WAB

Deze maatregel staat in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die minister Koolmees na de zomer naar de Tweede Kamer stuurt. Vooruitlopend op deze wetgeving willen de werkgevers en werknemers in het primair onderwijs de ketenbepaling al per cao buiten werking stellen. Minister Koolmees heeft dit verzoek goedgekeurd per ministeriële regeling. Deze is inmiddels getekend. De cao partijen moeten dit nog wel bij cao regelen.

Lerarentekort

Minister Koolmees: 'Het is goed dat de sociale partners helpen om vooruitlopend op de wetswijziging dit praktische probleem op te lossen.' Met de wijziging wordt ook tegemoet gekomen aan een wens van minister Slob (Onderwijs). Scholen kampen al met een flinke uitdaging door het lerarentekort. Dan moeten wetten uit Den Haag het aantrekken van invallers niet hinderen. De minister is dan ook blij dat het kabinet het primair onderwijs tegemoet kan komen met deze uitzondering.

Categorie:
Provincie: