donderdag, 12. juli 2018 - 19:24 Update: 12-07-2018 19:25

Gestolen babyvoeding gevonden en illegale mestvewerking

Illegale mestvewerking en gestolen babyvoeding gevonden
Foto: NVWA
Gemert

Bij een integrale controleactie door het Peelland Interventieteam (PIT) bij een melkveehouderij in Gemert is gebleken dat de eigenaar illegaal mest opslaat en diverse (milieu) overtredingen begaat. Bij de controle is ook een grote partij babyvoeding ontdekt. Deze is door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veiliggesteld.

Illegale mestopslag en -verwerking

Aangezien de eigenaar geen dieren (meer) heeft, is de opslag van mest niet toegestaan. Ook kwam tijdens de controle aan het licht dat de mest niet op de juiste manier wordt opgeslagen, op een onbeschermde bodem, en dat er mestverwerking plaatsvindt. Hier is geen vergunning voor en mestverwerking mag volgens het bestemmingsplan ook niet op deze locatie. Een medewerker van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) was bij de controle aanwezig om op locatie onderzoek te doen. Dit onderzoek wordt nu vervolgd.

Mestproblematiek

Mest is een onmisbare voedingsstof voor de grond. Overbemesting daarentegen is slecht voor de kwaliteit van de bodem. Schadelijke stoffen, die via voer in het mest komen, komen ook in het oppervlaktewater terecht. Door het drinkwater kan de gezondheid van de mens in gevaar komen. Daarom in de overheid extra alert op mestopslag- en verwerking.

Grote partij gestolen babyvoeding aangetroffen

Tijdens de controle stuitte het interventieteam op meerdere overtredingen. Zo staan er bijvoorbeeld dieseltanks waarvan de keuringsrapporten ontbreken. Ook trof het team ruim 9.000 blikken gestolen babyvoeding aan. Het vermoeden is dat hier illegaal in gehandeld wordt. De grote partij babyvoeding is door de NVWA veiliggesteld.

Samenwerking

Bij de PIT-actie in Gemert waren naast medewerkers van de gemeente Gemert-Bakel ook medewerkers van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB), politie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrokken.