woensdag, 8. augustus 2018 - 13:29 Update: 08-08-2018 13:35

‘Internationaal moet er meer geld naar LHBTI-organisaties’

‘Internationaal moet er meer geld naar LHBTI-organisaties’
Foto: Min. OCW
Den Haag

Minister Van Engelshoven (Emancipatie) noemt de Global Conference van de Equal Rights Coalition (ERC), dé internationale LHBTI-emancipatietop de afgelopen twee dagen in Vancouver plaats had, een succes. Dit heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekendgemaakt.

Woorden omzetten in daden

“Nu moeten we de mooie woorden omzetten in daden. Daarom moet er meer geld naar LHBTI-organisaties en -activisten. Met name trans- en intersekse personen moeten dat gaan merken. Zodat iedereen, altijd, overal zichzelf kan zijn.” De 39 landen hebben op de conferentie afgesproken om LHBTI-organisaties intensiever te ondersteunen. Volgens Van Engelshoven betekent dat ook dat er meer geld naar de betrokken organisaties moet.

Investeringen LHBTI

Het kabinet kondigde eerder aan dat het de komende vier jaar €36,2 miljoen extra investeert in het internationaal mensenrechtenbeleid. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar gelijke rechten van LHBTI’s. Ook geeft het kabinet structureel €2 miljoen extra uit aan internationaal cultuurbeleid, waarbinnen onder andere aandacht wordt gevraagd voor de situatie van LHBTI’s. “Ik roep andere landen op om ook te investeren in LHBTI-organisaties”, aldus minister Van Engelshoven.

Trans- en intersekse

In Vancouver hebben de landen afgesproken om de rechten van intersekse personen beter te beschermen. “De acceptatie van trans en intersekse personen krijgt te weinig aandacht”, licht minister Van Engelshoven toe. “Dat is onterecht, want ook zij worden nog altijd geconfronteerd met geweld, intimidatie en sociale onveiligheid. Ook in Nederland. Wettelijk is er in Nederland veel goed geregeld, maar de sociale acceptatie kan écht nog veel beter. Ik ben er trots op dat 39 landen over de hele wereld de afspraak hebben gemaakt om de rechten van intersekse personen beter te beschermen.” Om de sociale acceptatie in Nederland te verbeteren heeft de minister recent een coalitie gesloten met onder andere de intersekse belangenvereniging.

Equal Rights Coalition

De ERC is een coalitie van 39 landen met als doel het bevorderen van gelijke rechten voor lesbiennes, homo’s, bi’s, trans- en intersekse personen wereldwijd. De ERC is opgericht op initiatief van Nederland en Uruguay in 2016.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):