woensdag, 8. augustus 2018 - 14:31 Update: 08-08-2018 14:46

Vordering Amsterdammer handhaving fietsverkeersregels afgewezen door rechter

Vordering Amsterdammer handhaving fietsverkeersregels afgewezen door rechter
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Amsterdam

Woensdag heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de vordering afgewezen van een bewoner van de Amsterdamse binnenstad. Dit meldt de rechtbank Den Haag woensdag.

Te weinig handhaving verkeersovertredingen fietsers

De bewoner stelt zich op het standpunt dat de Minister van Justitie en Veiligheid onrechtmatig handelt omdat er te weinig wordt gehandhaafd op verkeersovertredingen door Amsterdamse fietsers. Volgens hem zouden zij vaker aangesproken moeten worden op hun gedrag en beboet moeten worden, maar schiet de politie hierbij tekort.

Beleidsvrijheid lokale driehoek

De Staat betwist niet dat de verkeersregels in Amsterdam geregeld worden overtreden door fietsers. De rechter vindt het ook aannemelijk dat dit tot hinder leidt. De frustratie van de bewoner is dus begrijpelijk. Het is echter de taak van de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van politie om afspraken te maken over de inzet van politie, de handhaving van de regels en het kiezen van prioriteiten. De rechter kan dit beleid slechts marginaal toetsen.

Conclusie: vordering wordt afgewezen

Omdat de capaciteit van de politie niet onbeperkt is, moeten er keuzes gemaakt worden voor wat betreft handhaving. De handhaving op verkeersdelicten van fietsers heeft een lagere prioriteit gekregen dan de bewoner wenst. Die keuze hangt samen met het niveau van handhaving op andere delicten. De Staat – als medeverantwoordelijk orgaan voor de regionale verkeershandhaving – handelt niet onrechtmatig tegenover de bewoner. De vordering wordt afgewezen.