woensdag, 8. augustus 2018 - 20:15 Update: 08-08-2018 20:21

Waterschappen en provincie nemen maatregelen tegen gevolgen droogte

Waterschappen en provincie nemen maatregelen tegen gevolgen droogte
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Den Bosch

Nu de droogte zo extreem lang aanhoudt, zetten de Brabantse waterschappen en de provincie Noord-Brabant alles op alles om onherstelbare schade in de meest bijzondere natuurgebieden te voorkomen. Dit meldt de provincie Noord-Brabant woensdag.

Werkbezoek

'De afgelopen weken hebbende waterschappen Aa en Maas en De Dommel, ondersteund door tal van vrijwilligers, op verschillende plekken maatregelen genomen, zoals in de Peelvenen en rond het Dommeldal. Bestuurders van provincie en waterschappen brachten hier woensdagochtend een werkbezoek om de situatie ter plaatse persoonlijk te bekijken.

Feitelijk watertekort

Het is nu al een lange periode extreem warm en droog. Er is sprake van een feitelijk watertekort; de vraag naar water is groter dan de aanvoer van grond- en hemelwater en via de rivieren. Voor de drinkwatervoorziening heeft dat vooralsnog geen gevolgen, maar Brabant telt nogal wat bijzondere natuurgebieden waar flora en/of fauna onherstelbare schade kunnen oplopen als gevolg van de aanhoudende droogte.

Afspraken uitvoeren

Landelijk zijn afspraken gemaakt over hoe te handelen in dit soort situaties en die afspraken worden nu in de praktijk uitgevoerd. Waterschappen en provincie doen nu bijvoorbeeld alle mogelijke moeite om het steeds schaarser wordende water te behouden voor kwetsbare natuurgebieden waar de droogte kan leiden tot onherstelbare schade. 

'Goed voorbereid'

Dijkgraaf Peter Glas (Waterschap De Dommel): ‘We zijn goed voorbereid. Er liggen beleidsafspraken en protocollen over de manier waarop we als overheden samenwerken, ook met terreinbeheerders. Met elkaar volgen we de situatie scherp en in overleg bekijken we dagelijks welke maatregelen nodig zijn’.

Peelvenen

Maatregelen van waterschap Aa en Maas in de kwetsbare Peelvenen (Groote Peel, Deurnsche Peel en De Bult) zijn gericht op het vasthouden van zoveel mogelijk water om de hoogvenen te beschermen. Waarnemend dijkgraaf Peter Ketelaars: ‘We willen de Peelvenen behouden, want dat gebied is uniek in Brabant. Omdat we hier het water vasthouden, kan er minder water naar andere delen van ons waterschap. Met als gevolg dat beken en sloten verderop droogvallen. Dat is het ook geval met de Oude Aa. Daar vissen we sinds afgelopen vrijdag vis weg om die over te plaatsen naar het Kanaal van Deurne. .

Beekloop en Keersop

Waterschap De Dommel ontfermt zich onder meer over de beek in het Dommeldal. Watergraaf Peter Glas: ‘Met pompen brengen we extra grondwater in de beek om te voorkomen dat hier zeldzame, beschermde diersoorten uitsterven, zoals de unieke populatie beekprik, zeldzame soorten kokerjuffers, waterwantsen en kevers, die afhankelijk zijn van stromend water van hoge kwaliteit’. Het waterschap werkt hierbij nauw samen met de RAVON, de kennisorganisatie voor onder meer amfibieën en vissen, die ter plaatse meekijkt en meewerkt om kwetsbare vispopulaties te redden.

Grondwater

Dat er ondanks de aanhoudende droogte nog voldoende drinkwater is, heeft onder meer te maken met de plek waar het Brabantse drinkwater vandaan komt: uit de diepere grondlagen. Toch constateerden onderzoekers onlangs - los van de huidige droogteperiode – dat ook het diepe grondwater onder een groot deel van Brabant (de centrale slenk) niet meer wordt aangevuld. Gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu): ‘Om die reden wil de provincie dit najaar een brede discussie voeren over ons watersysteem: het gebruik en beheer van ons oppervlaktewater, ondiep grondwater, diep grondwater en de samenhang daartussen’.

Zwemwater

In het oppervlaktewater in de hele provincie zit momenteel veel blauwalg. Dringende oproep is daarom om niet in een open water te zwemmen als dat niet op de lijst van aangewezen zwemlocaties staat. Raadpleeg zwemwater.nl voor de actuele situatie: voor diverse locaties gelden momenteel waarschuwingen of zwemverboden in verband met de slechte waterkwaliteit.

 

 

Categorie:
Provincie: