donderdag, 23. augustus 2018 - 9:53

D66 wil doorlopend snelfietspad van Utrecht tot Arnhem

D66 wil doorlopend snelfietspad van Utrecht tot Arnhem
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Arnhem

D66-Statenleden Rita Braam-Van Valkengoed en Antoon Kanis willen dat er een doorlopende snelfietsroute komt tussen Utrecht en Arnhem. Door het aanleggen van snelfietspaden ontstaan er snelle en veilige trajecten voor fietsers. Dit stimuleert reizigers om nog vaker de (elektrische) fiets te pakken in het woon-werkverkeer.

Met hun pleidooi sluiten de twee Gelderse D66’ers zich aan het besluit van de Provinciale Staten van Utrecht om een snelfietsroute aan te leggen tussen Utrecht en Wageningen. De route van dit innovatieve snelfietspad loopt door de provincie Utrecht langs de N225 tot aan de provinciegrens bij Wageningen. Die route zou volgens Braam – Van Valkengoed en Kanis aan kunnen sluiten op het Nederrijnpad, tussen Wageningen en Arnhem. Zo ontstaat een doorlopende (provincie)grensoverschrijdende snelfietsroute.

Aantrekkelijk alternatief voor de auto

D66 Gelderland wil dat de fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Braam – Van Valkengoed: “Wij juichen het initiatief van de provincie Utrecht voor het aanleggen van de snelfietsroute tussen Utrecht en Wageningen van harte toe. We sluiten ons er ook heel graag bij aan. Letterlijk, door de Utrechtse snelfietsroute te verbinden aan het Nederrijnpad, een al bestaande Gelderse snelfietsroute. Het Utrechtse snelfietspad eindigt aan de westzijde van Wageningen. Het Nederrijnpad start aan de oostzijde van Wageningen. Als we een klein stuk van maximaal vijf kilometer rondom Wageningen als snelfietsroute inrichten, verbinden we de twee aan elkaar. Zo ontstaat er een doorlopende snelfietsroute van Utrecht tot Arnhem, een traject van bijna 70 kilometer.”

Route over de Grebbedijk

De D66’ers hebben ook al een suggestie voor de mogelijke route van het Gelderse deel. Kanis: “Er zijn verschillende trajecten mogelijk om de snelfietsroutes te verbinden, maar de meest voor de hand liggende varianten lopen allemaal (deels) over de Grebbedijk. De Grebbedijk wordt de komende jaren als onderdeel van het hoogwaterbeschermingsprogramma flink op de schop genomen. Op dit moment werkt een stuurgroep drie alternatieven voor de dijkversterking uit. We hopen dat de snelfietsroute in die plannen wordt meegenomen. We zien graag dat Gedeputeerde Staten zich hier voor inzet en ons plan ondersteunt.”

Categorie:
Provincie: