maandag, 27. augustus 2018 - 11:59 Update: 27-08-2018 13:25

'Farmaceutische bedrijven betalen en bepalen nascholing artsen'

'Farmaceutische bedrijven betalen en bepalen nascholing artsen'
Foto: freeimages.com
Apeldoorn

Veel artsen worden nageschoold door reclamebureaus.

De verplichte nascholing wordt betaald en bepaald door farmaceutische bedrijven. Een ongewenste situatie, zo schreef Hans van der Linde onlangs in het Reformatorisch Dagblad. UIt een alarmerend rapport van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) dat het nacholingsaanbod voor artsen inventariseerde, blijkt dat 71 procent van het onderzochte aanbod afkomstig was van de industrie. De nacholingen werden georganiseerd door 25 reclamebureaus, zo schrijft Van der Linde in de krant. 

Producten via onderwijs op de markt

Het rapport toonde ook aan dat de farmaceuten hun producten via onderwijs aan de man brengen. Dat gebeurt wereldwijd. Middels het transparantieregister van de Codecommissie Geneesmiddelen Reclame (CGC) is ieder jaar te zien hoeveel miljoenen euro's deze artsen ontvangen en welke bedragen aan welke artsen zijn betaald. In 2016 zou er bijna 9 miljoen euro zijn betaald, maar dat is slechts et topje van de ijsberg, zo schrijft de huisarts. Er zijn volgens Van der Linde  veel sluipwegen om de meldingsplicht te omzeilen.

Onbewezen veilig 

Veel overbodige en onwenselijke medicijnen kunnen dankzij de nascholing alsnog aan de man worden gebracht. Het gaan dan bijvoorbeeldom insulinesoorten, orale antidiabetes, cholesterolverlagers en een mega-assortiment inhalatoren. De inhalatoren zijn al goed voor een uitgavenpost van 300 à 400 miljoen euro. Van der Linde schrijft dat nieuwe medicijnen bij gebrek aan langlopende onderzoeken op harde eindpunten altijd onbewezen veilig en onbewezen effectief zijn. Doordat onderwijs en wetenschappelijke bijeenkomsten voor marketing worden gebruikt, worden de nieuwe medicijnen toch al snel op grote schaal voorgeschreven. Wereldwijd kosste dat de afgelopen decennia honderdduizenden mensen het leven. Zo stierven er alleen al 47.000 mensen aan het in 2010 van de markt gehaalde antidiabeticum Avandia zo meldt Van der LInde. Farmaceuten hadden er intussen vele miljarden aan verdiend.

Hoge prijs

Volgens Hans van der Linde laat de accreditering door de artsenorganisatie KNMG –die moet de garantie bieden dat de nascholing aan bepaalde eisen voldoet– verstek gaan en zijn farmaceutische bedrijven in dat gat gesprongen. Je kunt je afvragen hoe het zover is gekomen dat artsen massaal worden nageschoold door reclamebureaus met onderwijs dat gewoon medicijnreclame is. Dat komt volgens Van der Linde deels door een gebrek aan toezicht, maar ook door een tekort aan onafhankelijke nascholing. Van der Linde komt tot de slotsom dat 'wie zijn bronnen van kennis en onderwijs uit handen geeft, daarvoor een hoge prijs betaalt aan dure en overbodige geneesmiddelen'.