woensdag, 29. augustus 2018 - 12:13 Update: 29-08-2018 12:19

'Politie en Detailhandel Nederland gaan informatie over mobiele bendes beter delen’

'Politie en Detailhandel Nederland gaan informatie over mobiele bendes beter delen’
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Utrecht

Er komt een gezamenlijke landelijke aanpak tegen mobiele bendes. De politie, Detailhandel Nederland en het Openbaar Ministerie slaan de handen ineen.

De strijd tegen deze rondtrekkende bendes wordt intensiever. ‘We pakten altijd alleen de soldaten op. Nu ook de generaals’, zegt Geco Visscher, landelijk projectleider mobiel banditisme.

Minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaf woensdag het startsein voor de krachtenbundeling om ondernemers te helpen in de strijd tegen rondtrekkende, vaak internationaal opererende bendes. Deze bendes maken zich schuldig aan verschillende vormen van inbraken en diefstallen, zoals winkeldiefstal.

Waarschuwingsregister

Politie, het OM en deelnemende winkeliers gaan informatie delen via een waarschuwingsregister. Door deze landelijke samenwerking en het delen van bepaalde gegevens worden bendes sneller ontmaskerd en aangepakt en kunnen winkeliers sneller worden gewaarschuwd.

Geco: ‘De totale omvang van het mobiel banditisme kennen we nu niet. Er zit weliswaar informatie in onze systemen maar collega’s weten vaak niet naar welke auto’s ze moeten uitkijken of op welke vakantieparken de bendes verblijven. Het registratieregister brengt de beschikbare  informatie op een goede manier bij elkaar zodat we veel effectiever kunnen optreden.’

Deelnemende winkeliers worden via het landelijk register beter gewaarschuwd tegen rondtrekkende bendes. De informatie kan ook door politie en OM worden gebruikt voor opsporing en vervolging.

Stichting GIO

Politie, OM en Detailhandel Nederland werken samen met de stichting GIO (Gemeenschappelijke Informatie Organisatie). Deze houdt toezicht op de uitvoering van een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurd protocol, waarmee de mogelijkheid wordt geboden om gegevens landelijk te delen tussen deelnemende winkelbedrijven. In het protocol staan afspraken over het delen van gegevens van mobiele bendes en de opvolging die politie en OM hieraan geven.

‘Winkeliers doen via het GIO aangifte van diefstal. Het GIO koppelt en analyseert de gegevens en deelt die vervolgens als een kant-en-klaar pakketje met ons. Natuurlijk, wat het GIO doet is feitelijk politiewerk, maar dat wil niet zeggen dat anderen dat niet kunnen doen. Het maakt de opsporing effectiever’, zegt Geco.

Effectiever

‘Door onze krachten te bundelen en goed te registreren kunnen we deze vorm van criminaliteit beter en eerder onderkennen’, vult Frans Kooiman, hoofd dienst regionale informatie organisatie (DRIO) in de eenheid Oost-Brabant aan. ‘Hierdoor kunnen wij als politie effectiever zijn in de opsporing van mobiele bendes.’