vrijdag, 31. augustus 2018 - 8:59 Update: 31-08-2018 12:48

Amsterdam zet ambtenaren, studenten en statushouders in tegen lerarentekort

leraar, school, bord, les
Foto: Archief EHF
Amsterdam

Amsterdam zet in aanloop naar de start van het schooljaar alle zeilen bij om het lerarentekort tegen te gaan. Voor de zomervakantie maakten Amsterdamse scholen bekend op dat moment 300 onvervulde vacatures open te hebben staan. Bovenop alle maatregelen die de gemeente al genomen heeft, kondigt het college van B en W vandaag nog extra pilots aan.

Uit een steekproef die de afgelopen week onder de scholen met de grootste tekorten is gedaan, blijkt dat er bij het begin van het schooljaar nog steeds onvervulde vacatures zijn. Waarschijnlijk zullen wel alle klassen een leerkracht hebben, bijvoorbeeld door de inzet van onderwijsassistenten, uitbreiding van uren van parttimers, het samenvoegen van klassen en de inzet van uitzendkrachten. Tegelijk geven de scholen aan dat er geen rek in het bestand meer zit, en uitval een grote bedreiging vormt. De gemeente houdt contact met de groepzwaarst getroffen scholen om indien nodig extra te kunnen ondersteunen. 

Wethouder Onderwijs Marjolein Moorman: “Het lerarentekort is een crisis, want het raakt de kwaliteit van het onderwijs. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Daarom heb ik ook mijn eigen ambtenaren gevraagd bij te springen indien nodig, en zoeken we zowel bij scholen als daarbuiten naar de beste nieuwe ideeën om deze crisis te lijf te gaan aan pakken. De maatregelen van vandaag zijn daar een mooi voorbeeld van, en nog dit najaar komen de schoolbesturen en de gemeente samen met een uitgebreider pakket voorstellen die hier bij
aansluiten.”

Het college van B en W maakt vandaag de volgende extra maatregelen bekend

Pilot ‘ambtenaren voor het onderwijs’: In de zomermaanden is de gemeente Amsterdam onder haar eigen ambtenaren een pool gestart. Hierin zit een groep van lesbevoegde en - onbevoegde ambtenaren die de komende tijd kunnen inspringen op scholen waar de nood
het hoogst is. Dat kan zijn als leerkracht maar ook in niet-lesgevende taken, zodat leraren hun handen vrij hebben. Enkele schoolbesturen hebben al enthousiast gereageerd op het aanbod.

Studenten voor de klas: De lerarenopleidingen hebben aangegeven dat zij studenten hebben die, in de laatste fase van hun opleiding, de kennis en ervaring al hebben om als voorwaardige leraar voor de klas te staan. De komende weken wordt samen met deze studenten en de opleidingen gekeken wat hiervoor nodig is. De kwaliteit van het onderwijs en het afronden van de opleiding zijn hierbij leidend.

Categorie:
Provincie: