donderdag, 4. oktober 2018 - 12:51 Update: 04-10-2018 12:53

Maatregelen voor betere dierenwelzijn waaronder hondenpaspoort

Maatregelen voor betere dierenwelzijn waaronder hondenpaspoort
Foto: Politie
Den Haag

Goed zorgen voor dieren is een verantwoordelijkheid van iedereen. Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat samen met houders, sectororganisaties en dierenwelzijnsorganisaties voor een betere dierenwelzijn. In de brief over dierenwelzijn die minister Schouten vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat dat zij de mogelijkheden verkent om de duur van het transport van levend slachtvee te verkorten. Om potentiële kopers te helpen bij het kiezen van een goede verkoper van een pup ondersteunt minister Schouten de Dierenbescherming bij hun verkenning naar een keurmerk voor kleinschalige hondenfokkerij. En er komt een paspoortplicht voor elke hond vanaf 2020.

Werelddierendag

Minister Schouten: ‘Werelddierendag is een goede aanleiding om stil te staan bij het welzijn van onze dieren. Op het gebied van dierenwelzijn doet Nederland het goed, maar er blijven aandachtspunten. Iedereen die een dier onder zijn hoede heeft, een eigenaar, een fokker of een transporteur, is op dat moment verantwoordelijk voor het welzijn van het dier. Alleen met dat besef kan het welzijn van dieren verder verbeterd worden. Samen met de houders, sectororganisaties, ketenpartijen en dierenwelzijnsorganisaties werken we hier hard aan.’

Minder transport van dieren

Nederland is Europees en internationaal een belangrijke speler als het gaat om de export van dieren voor de slacht en fok. Dat zorgt voor veel transporten. Samen met handelaren, vervoerders, slachthuizen, LTO en dierenwelzijnsorganisaties wordt besproken hoe het internationale vervoer van levende slachtdieren teruggebracht kan worden. Daarbij wordt gedacht aan het vervoeren van hammen in plaats van varkens. Ook zal er besproken worden over de inzet van alternatieven voor de lange afstand transporten van andere dieren, zoals jonge kalveren. Voor fokvee (vooral runderen) gaat minister Schouten in gesprek met de sector over alternatieven, zoals het vervoer van sperma in plaats van levende dieren. Daarnaast wordt de handhaving op het transport van dieren aangescherpt. Dat betekent dat er minder waarschuwingen worden uitgedeeld en eerder wordt beboet bij overtredingen.

Dierenwelzijn internationaal

Nederland blijft zich, samen met andere koploperlanden, inzetten voor een verbetering van het dierenwelzijn en een gelijk speelveld in Europa en daarbuiten. Internationaal zet de minister zich in voor de verbetering van de welzijnsstandaarden voor varkens en legkippen. Ook wil Schouten dat er meer aandacht is voor dierenwelzijn bij onderhandelingen over associatie- en vrijhandelsovereenkomsten. Het EU-platform dierenwelzijn, via een werkgroep onder voorzitterschap van Nederland, buigt zich over het welzijn en gezondheid bij de handel in puppy’s.

Gezelschapsdieren

Om potentiële kopers te helpen bij het kiezen van een goede verkoper van een pup ondersteunt minister Schouten de Dierenbescherming bij hun verkenning naar een keurmerk voor kleinschalige hondenfokkerij. Daarnaast komt een lijst met huis- en hobbydieren waarmee duidelijk wordt welke zoogdieren makkelijker te houden zijn en welke niet. Ook loopt er een onderzoek naar de aard en omvang van de misstanden in de puppyhandel.

Hondenpaspoort

Vanaf 1 januari 2020 moet elke hond in Nederland een Europees paspoort hebben. Met een paspoort weten de kopers waar een hond vandaan komt en welke inentingen de hond heeft gehad. Dit paspoort kan alleen door een dierenarts worden afgegeven. Het risico wordt dan kleiner dat een buitenlandse hond een Nederlands paspoort krijgt. In dit document staat het land van herkomst en fokker. Ook wordt het paspoort gekoppeld aan de registratie van de hond. Dierenartsen en erkende chippers worden verantwoordelijk voor een correctie geboorteregistratie, in plaats van de fokker. Handelaren en fokkers kunnen dan niet meer doen alsof er sprake is van een gelegenheidsnestje of een buitenlandse hond als Nederlandse hond verkopen.

Couperen van gezelschapsdieren

In Nederland is het couperen van oren en staarten bij dieren (bijvoorbeeld paarden en honden) verboden, tenzij er een medische noodzaak is. Het wordt verboden gecoupeerde dieren tentoon te stellen ongeacht of er sprake is van een medische noodzaak. Het streven is dit per 1 januari 2020 in te laten gaan.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):