donderdag, 18. oktober 2018 - 14:06

Asielzoekerscentrum Zwet Delfzijl tijdelijk weer in gebruik

Asielzoekerscentrum Zwet Delfzijl tijdelijk weer in gebruik
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Delfzijl

Sinds deze week worden in het asielzoekerscentrum op Zwet 40 in Delfzijl weer asielzoekers gehuisvest. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft de gemeente Delfzijl gevraagd deze opvanglocatie tijdelijk beschikbaar te stellen voor extra opvang. Vanwege landelijke ontwikkelingen zijn er meer opvangplaatsen nodig. Het gaat op deze locatie om maximaal 400 bewoners tot eind februari 2019. Het college heeft met het verzoek ingestemd.

Stijging bezetting opvanglocaties

De bezetting van de opvanglocaties van het COA is landelijk gestegen. De toename komt onder andere omdat de huisvesting van statushouders achterblijft bij de doelstellingen. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de woningmarkt. Het Rijk en gemeenten hebben daarom afgesproken een aantal maatregelen te onderzoeken. Op dit moment verblijven ruim 22.000 mensen in de opvang, 6500 hebben een verblijfsvergunning. Daarnaast duurt de doorlooptijd voor asielaanvragen langer dan gewenst, ook omdat het aantal asielaanvragen sinds de zomer licht is gestegen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt er daarom hard aan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.

Planning

Tot eind februari 2019 worden maximaal 400 bewoners opgevangen in het asielzoekerscentrum aan Zwet 40. De eerste bewoners hebben hier inmiddels een onderkomen. De klankbordgroep en direct omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld. Na februari 2019 wordt deze locatie alsnog ontmanteld en start de herontwikkeling tot een nieuw asielzoekerscentrum. De verwachting is dat de herontwikkeling volgens planning in 2020 afgerond zal zijn. Naast de opvang aan Zwet 40 vindt er ook opvang van asielzoekers aan Zwet 1 plaats.

Categorie:
Provincie: