woensdag, 24. oktober 2018 - 21:10

Directie en bewindvoerders IJsselmeerziekenhuis voeren gesprekken over toekomst ziekenhuiszorg in Lelystad

Directie en bewindvoerders IJsselmeerziekenhuis voeren gesprekken over toekomst ziekenhuiszorg in Lelystad
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Lelystad

Directie en bewindvoerders IJsselmeerziekenhuis voeren gesprekken over toekomst ziekenhuiszorg in Lelystad

Volgend op de verleende surseance van betaling gisteren aan MC IJsselmeerziekenhuizen heeft de directie in nauwe samenwerking met de bewindvoerders vandaag gesprekken gevoerd met alle direct betrokken partijen: verzekeraars, omliggende zorginstellingen, regulerende instanties en politiek. Deze gesprekken zijn erop gericht vast te stellen of er een toekomst is voor een ziekenhuis in Lelystad én in welke vorm. Directie en bewindvoerders proberen samen een oplossing voor de ontstane situatie te forceren. Informatie over de uitkomst van dat proces volgt binnenkort.

Vandaag hebben de medewerkers de patiënten normaal verzorgd en behandeld. Wel zijn er noodmaatregelen getroffen om de patiëntveiligheid te garanderen. De spoedeisende hulp is open en het operatieschema is teruggebracht tot direct medisch noodzakelijke operaties. Daarmee is de toevoer van nieuw opgenomen patiënten beperkt.

Klinische kindergeneeskunde en klinische verloskunde worden afgeschaald. Dit betekent dat de kinderen die langere tijd in het ziekenhuis verblijven overgeplaatst zullen worden. De verloskamers zijn dicht; zwangere vrouwen worden geholpen bij andere ziekenhuizen.

De polikliniek is open, óók voor kindergeneeskunde, verloskunde en gynaecologie. De poliklinische apotheek van het ziekenhuis kan niet alle medicatie meer leveren. Dit betekent dat patiënten moeten uitwijken naar apotheken in de omgeving.

Met cruciale leveranciers worden afspraken gemaakt om tijdens de surseance de zorg in goede banen te leiden. Leveranciers kunnen zich met vragen melden bij hun reguliere contactpersoon. Die zal hun vragen zal doorgeleiden naar het ondersteunende team van de bewindvoerders.

Categorie:
Provincie: